5 มีนาคม 2021

ดัน 5 พืช กระถินเทพา ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ สน ไผ่ ป้อนโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

15 Jan 2021 20:25 น.
อ่าน 2,177 ครั้ง

ดัน 5 พืช กระถินเทพา ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ สน ไผ่ ป้อนโรงงานไฟฟ้าชีวมวล

ก.เกษตรฯ พลิกพื้นดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตร เตรียมดันโปรเจ็กต์ 5 พืช กระถินเทพา ยูคาลิปตัส กระถินณรงค์ สน ไผ่ ส่งเสริมให้ปลูก  ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล


วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธ.ก.ส. สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการค้าฯ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนต่ำ ไปสู่พืชทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีตลาดรองรับที่แน่นอน

 

ระพีภัทร จันทร์ศรีวงศ์

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สามารถใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลตามนโยบายของกระทรวงพลังงานได้ เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลของชุมชน

  

“ในที่ประชุมดำเนินการจัดทำแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานชีวมวลในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเป้าหมาย ได้แก่ กระถินเทพา,ยูคาลิปตัส,กระถินณรงค์,สน,ไผ่ พร้อมทั้งพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม”

 

 โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อ “มุ่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ของเกษตรกรไทย” ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend