svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ชาวนาเฮ เคาะแล้วประกันราคา "ข้าวหอมมะลิ” นำโด่ง รับสูงสุด

09 พฤศจิกายน 2563

พลิกวิกฤติข้าวราคาตก รัฐเคาะ เร่งอุ้มชาวนาผ่าน โครงการประกันรายได้ข้าวปี2 เคาะแล้วงวดที่1 ระบุ “ข้าวหอมมะลิ” นำโด่ง รับชดเชยส่วนต่างราคาสูงสุด รองลงมา “ข้าวเปลือกเจ้า” เป็นไปตามคาด โผไม่พลิก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีนางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในที่ประชุม เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงราคาเกณฑ์อ้างอิงประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบ1 (งวด1) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน15% ดังนี้

 

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,088.83 บาท ได้รับชดเชย ตันละ 2,911.17 บาท
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,862.55 บาท ได้รับการชดเชย ตันละ 2,137.45 บาท
  3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,777.64 บาท  ได้รับการชดเชยตันละ 1,222.36 บาท
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,933.04 บาท  ได้รับการชดเชยตันละ 1,066.96 บาท
  5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,915.66 บาท ได้รับการชดเชย ตันละ 2,084.34 บาท

สำหรับวิธีการคำนวณราคาเกณฑ์อ้างอิง คำนวณจากราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (29 ต.ค.-6 พ.ย.63) รอบนี้สำหรับเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563/64 (รอบที่1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน-31 ตุลาคม 2563

 

ชาวนาเฮ เคาะแล้วประกันราคา "ข้าวหอมมะลิ” นำโด่ง รับสูงสุด

 

ชาวนาเฮ เคาะแล้วประกันราคา "ข้าวหอมมะลิ” นำโด่ง รับสูงสุด