แรงงานต่างด้าวหนีกลับประเทศ ส่งออกข้าวผวาส่งของช้า-ถูกปรับ

26 มี.ค. 2563 เวลา 9:54 น.1.3k

ส่งออกข้าวป่วน โควิดพ่นพิษ แรงงานต่างด้าวหนีกลับประเทศ คนงานไม่พอขนข้าวขึ้นเรือใหญ่ หวั่นส่งมอบล่าช้า ถูกคู่ค้าสั่งปรับ วอนรัฐอำนวยความสะดวกอย่าทำภาคขนส่งสะดุด

 

นายเจริญ  เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า จากแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อรัสโคโรนา(โควิด-19) รวมถึงเกรงไทยจะปิดประเทศ หรือปิดด่านพรมแดน ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับประเทศ กระทบต่อการส่งออกข้าว เนื่องด้วยเวลานี้แรงงานขนข้าวขึ้นเรือเพื่อการส่งออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาได้เดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานเพื่อการดังกล่าว

แรงงานต่างด้าวหนีกลับประเทศ ส่งออกข้าวผวาส่งของช้า-ถูกปรับ

                                     เจริญ  เหล่าธรรมทัศน์

“เวลานี้แรงงานชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นแรงงานหลักในการขนข้าวขึ้นเรือมีจำนวนลดลง ส่งผลให้การโหลดสินค้าลงเรือมีความล่าช้าลงจากเดิม หากส่งของให้ลูกค้าไม่ตรงเวลาเราอาจจะถูกปรับ ทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะส่งออกข้าวที่ได้รับผลกระทบแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ ในสินค้าอื่น ๆ เช่น น้ำตาล มันสำปะหลัง และอื่น ๆ ก็กระทบด้วยเช่นกัน”

 

แรงงานต่างด้าวหนีกลับประเทศ ส่งออกข้าวผวาส่งของช้า-ถูกปรับ

อย่างไรก็ดีกรณีที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนด(พ.ร.ก.)การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว(เริ่ม 26 มี.ค.63) ซึ่งจะได้มีประกาศรายละเอียดของมาตรการออกมาเป็นระยะ เรื่องนี้ผู้ประกอบการส่งออกข้าว และสินค้าอื่น ๆ  รวมถึงการขนส่งสินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ ขอให้รัฐบาลยังคงอำนวยความสะดวกอย่าปิดกั้นเส้นทางคมนาคมขนส่ง หรือระบบโลจิสติกส์ใด ๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก-นำเข้า หรือกระจายสินค้าในประเทศ ข้อเสนอคือ ในการตั้งด่านตรวจวัด คัดกรองผู้เดินทางตามเส้นทางหลักต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปได้หรือไม่ที่พนักงานขับรถ หรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ผ่านการตรวจวัดคัดกรองแล้วที่ด่านแรก จะมีใบรับรองในการยื่นที่ด่านอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อไม่ให้ระบบการขนส่งสินค้ามีความล่าช้าเกินไป อาจทำให้จัดส่งสินค้าได้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด และยังผลให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง