svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พาณิชย์จัดงานใหญ่ “ไทล็อก-โลจิสติกส์” ตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

11 มีนาคม 2563

พาณิชย์ จับมือยักษ์ใหญ่ด้านงานแสดงสินค้า จัดงานแสดงสินค้าไทล็อก-โลจิสติกส์ (TILOG–LOGISTIX) ตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งอาเซียน

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า ธุรกิจโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการส่งออกของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 นั้น โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานระบบโลจิสติกส์การค้าให้มีศักยภาพ และตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อขยายช่องทางการค้าออนไลน์เจาะตลาดต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง

พาณิชย์จัดงานใหญ่ “ไทล็อก-โลจิสติกส์”  ตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในระดับสากล ซึ่งจะผลักดันให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ไทยมีการพัฒนาทั้งระบบ รวมถึงยกระดับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าธุรกิจบริการให้มีความเป็นสากล สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย”

โดยงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX เป็นเวทีแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากทั่วทุกมุมโลก ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างประโยชน์กับผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก

พาณิชย์จัดงานใหญ่ “ไทล็อก-โลจิสติกส์”  ตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

ด้านนางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือของการจัดงานว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา การจัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX ประสบความสำเร็จในฐานะที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยให้มีการพัฒนาและเติบโต ทั้งยังเปิดตลาดและความร่วมมือไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน และนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการร่วมมือกันอีกในครั้งนี้ เพื่อให้งานแสดงสินค้าได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บทบาทของงานแสดงสินค้าจึงมีส่วนสำคัญในการเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการรับมือและพัฒนาธุรกิจเพื่อปรับตัวให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 งาน TILOG–LOGISTIX 2020 งาน TILOG–LOGISTIX 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา พร้อมแสดงเทคโนโลยีและบริการกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์โลจิสติกส์ยุคดิจิทัล ตั้งแต่โซลูชั่นพื้นฐานไปจนถึงนวัตกรรมอัจฉริยะ รวมถึงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค พร้อมกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ และสัมมนาระดับนานาชาติ โดยคาดว่าน่าจะเกิดการซื้อขายภายใน3,500ล้านบาท