สินเชื่อเพื่อการจ้างงานดอกเบี้ยต่ำ กู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ที่นี่

12 มิ.ย. 2564 เวลา 20:05 น.5.0k

เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ "สินเชื่อสปส.เพื่อส่งเสริมการจ้างงานเฟส 2" วงเงินกู้สูงสุดรวม 15 ล้านบาทต่อราย หนุน จ้างงานผู้ประกันตนทั่วประเทศ สรุปรายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคม ยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับสถานประกอบการให้ยังคงสามารถจ้างงานผู้ประกันตนต่อไปได้ ภายใต้ โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2 (พ.ศ 2563 – พ.ศ. 2564) เพื่อส่งเสริมการจ้างงานโดยร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา วงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย

1.กรณีการขอสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันคิดดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี วงเงินคงที่ 3 ปี

2.กรณีการขอสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน คิดดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

ขั้นตอนที่ 1 สถานประกอบการขอหนังสือรับรอง

  • ยื่นขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/เขตพื้นที่ หรือ 
  • พิมพ์หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ ผ่านระบ e-service ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp และเลือกหัวข้อ ขอหนังสือรับรอง (โครงการสินเชื่อฯ) หรือสแกน QR Code

ขั้นตอนที่ 2 : สถานประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารพร้อมเอกสารเบื้องต้น

  • หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ ออกโดยสำนักงานประกันสังคม
  • เอกสารยื่นขอสินเชื่อถามหลักเกณฑ์และระเบียบของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3 : แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

  • ธนาคารแจ้งผลการพิจารณากับสถานประกอบการโดยตรง

คุณสมบัติ-เงื่อนไขของผู้ประกอบการ  

  • ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการอนุมัติสินเชื่อโครงการฯ เฟส 1 มาแล้ว ต้องการขอสินเชื่อจากธนาคารเดิม วงเงินรวมกันจะต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท
  • สำหรับสถานประกอบการที่ไม่สามารถรักษาจำนวนผู้ประกันตนในสถานประกอบการให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ วันที่ธนาคารส่งรายงานผลการอนุมัติสินเชื่อให้สำนักงาน โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

สินเชื่อเพื่อการจ้างงานดอกเบี้ยต่ำ กู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ที่นี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง