เช็กที่นี่ โรงพยาบาล-จังหวัดใดประกาศ "ยกเลิก-เลื่อน-ไม่เลื่อน" ฉีดวัคซีนโควิด-19

03 มิ.ย. 2564 เวลา 20:00 น.20.6k

อัพเดตรายชื่อโรงพยาบาล-จังหวัดไหนบ้างที่ประกาศ "ยกเลิก-เลื่อน-ไม่เลื่อน" ฉีดวัคซีนโควิด-19 เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

ความสับสนเกิดขึ้นจนกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิดไว้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" รวมถึงลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ในพื้นที่ หลังจากปรากฎข้อความ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ใจความว่า เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร “วัคซีนหลัก” (ซิโนแวคและแอสตราเซเนกา) เพื่อให้บริการอีกต่อไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงต้องขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป รวมถึงสถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่ได้ขอติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนหลักทั้งสองชนิดด้วย

ซึ่งล่าสุด ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ว่า เนื่องจากราชวิทยาลัยฯ /โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต้องเตรียมจัดระบบใหม่ในการจัดการวัคซีนตัวเลือกที่จะเริ่มกระจายฉีดภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์นี้ ประกอบกับขณะนี้ทาง กทม. ก็เตรียมการเพื่อบริการฉีดวัคซีนได้หลายที่แล้ว และกระจายอยู่ทั่วไปมากกว่า 20 แห่ง ซึ่งหลายหน่วยงานมาดูวิธีการบริหารระบบที่ให้บริการฉีดอย่างมีประสิทธิภาพที่ราชวิทยาลัยฯ ทำเป็นตัวอย่างไปแล้วด้วย เราจึงต้องปรับเลื่อนการให้บริการฉีดวัคซีนหลักออกไปก่อนพักนึง (เริ่ม 14 มิถุนายน)

จากประเด็นที่เกิดขึ้น ฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ปัจจุบันมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ได้ประกาศ "เลื่อน-ยกเลิก" นัดหมายผู้ที่จองคิวลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแล้วหลายแห่ง ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังคงยืนยันฉีดวัคซีนโควิดเหมือนเดิม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โรงพยาบาลที่ประกาศ "เลื่อน-ยกเลิก" นัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19

1.รพ.ลำปาง

ออกประกาศจังหวัดลำปาง แจ้งว่า ตามที่ประชาชนชาวลำปาง แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และ ผ่านอสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งได้นัดหมายวันเวลาในการฉีดวัคซีนกับสถานบริการที่เลือกไว้แล้วนั้น 

เนื่องจากมีการระบาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทำให้จังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรวัคซีนมาได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง ยกเลิก การนัดหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนไปก่อน

เช็กที่นี่ โรงพยาบาล-จังหวัดใดประกาศ "ยกเลิก-เลื่อน-ไม่เลื่อน" ฉีดวัคซีนโควิด-19

 

2.รพ.ในเครือบางปะกอกและปิยะเวท

ประกาศเรื่องการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายวัคซีนของภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนและวันที่ ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

จึงต้องแจ้งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ทราบว่า ทางโรงพยาบาล ยืนยันที่จะดูแลคนไข้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับเราให้ได้รับวัคซีนอย่างแน่นอน โดยจะมีการปรับจำนวนที่ได้รับในแต่ละวันตามจำนวนวัคซีนที่ได้มา ซึ่งวัคซีนจะได้รับวันละเท่าไหร่ จะทราบวันต่อวัน จึงขอให้ทุกท่านรอติดตามประกาศจากหน้าเพจ ไลน์ และเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และสำหรับท่านที่ได้ฉีดจะได้รับ SMS แจ้งก่อนวันฉีดอย่างน้อย 1 วัน

รพ.ในเครือบางปะกอก-รพ.ปิยะเวท ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

 

3.รพ.เชียงใหม่ราม 

ท่านที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐผ่านระบบ หมอพร้อม กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้วและยังคงยืนยันให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนของภาครัฐ

แต่ทั้งนี้ ทางภาครัฐขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ที่จัดสรรมาให้โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด หากมีความคืบหน้าจากภาครัฐโรงพยาบาลจะรีบแจ้งให้ทราบโดยทันที  

เช็กที่นี่ โรงพยาบาล-จังหวัดใดประกาศ "ยกเลิก-เลื่อน-ไม่เลื่อน" ฉีดวัคซีนโควิด-19

4.รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ 

ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีการเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนให้ท่านเรียบร้อยแล้วและยังคงให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนของภาครัฐในโครงการ หมอพร้อม รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ของทางราชการ 

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ทางราชการขอเลื่อนการจัดส่งวัคซีนตามโครงการหมอพร้อมที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด หากทางราชการมีความคืบหน้าใดๆ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จะรีบสื่อสารให้ทราบต่อไป 

เช็กที่นี่ โรงพยาบาล-จังหวัดใดประกาศ "ยกเลิก-เลื่อน-ไม่เลื่อน" ฉีดวัคซีนโควิด-19

 

จังหวัดที่ยืนยันนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 

1.จังหวัดเชียงราย

เพจ สสจ.เชียงราย โพสต์ภาพพร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า

อย่าลืม....ไปตามนัด  

ขณะที่จากการตรวจสอบจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเชียงราย และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา 1 โดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถตรวจสอบ วัน-เวลา-สถานที่ฉีดวัคซีนโควิดได้ที่ “โฮงยาไทยพร้อม”

 

เช็กที่นี่ โรงพยาบาล-จังหวัดใดประกาศ "ยกเลิก-เลื่อน-ไม่เลื่อน" ฉีดวัคซีนโควิด-19
 

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

2.จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยถึงแนวทางการพิจารณาของจังหวัดกรณีการจัดสรรตามแนวทาง ของ ศบค. ที่กำหนดโดยจะเริ่มให้บริการประชาชนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนตามที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 เป็นต้นไป โดยวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในเดือน มิ.ย.และ ก.ค. 64 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม 8 กลุ่ม ได้แก่

  • บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข, อสม., เจ้าหน้าที่ฯ ด่านหน้า
  • ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ไม่ได้อยู่ในระบบหมอพร้อม
  • ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่บริการประชาชน
  • ครู
  • พระสงฆ์
  • สถานประกอบการโรงาน/บริษัท ที่มีพนักงาน/ลูกจ้าง > 50 คนขึ้นไป
  • พนักงานขับรถสาธารณะ, ผู้ประกอบการค้าขายเดินทางระหว่างจังหวัดฯ และ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้พิจารณา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง