ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดกู้รอบแรกผ่านแอปMyMoแล้ว

28 พ.ค. 2564 เวลา 7:51 น.14.0k

ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดกู้รอบแรกผ่านแอปMyMo แล้วตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

หลังจาก ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด ได้เปิดให้ประชาชนสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอปMyMo โดยเปิดจองสิทธิวันนี้ 26 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.

ความคืบหน้าล่าสุด ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดรับสมัคร"สินเชื่อสู้ภัยโควิด บนแอปMyMo รอบแรกวันนี้ (28 พ.ค. 2564) เวลา 10.00-12.00 น.

ลูกค้าจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด” ตามวันที่ได้คิวจอง

ขั้นตอนกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปMyMo

ขั้นตอนการสมัครมาตรการ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด” ผ่านแอป MyMo มีดังนี้

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอป MyMo ก่อน

จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง

ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

แอปMyMo

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

- ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

- ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

- เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการบนแอป MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนเงินให้กู้

- ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

- สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก่อนทำรายการ

สินเชื่อสู้ภัยโควิด

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mymobygsb.com/LoanCovid19.html

ที่มา:MyMo by GSB

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง