ธนาคารออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด กู้ผ่านแอปMyMo ได้แล้ววันนี้ สูงสุด 1 หมื่นบาท

26 พ.ค. 2564 เวลา 17:15 น.2.3k

ธนาคารออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด กู้ผ่านแอปMyMo ได้แล้ววันนี้ สูงสุด 1 หมื่นบาท ตรวจสอบขั้นตอนจองสิทธิและเงื่อนไข เช็กที่นี่

จากกรณีที่  ธนาคารออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด เปิดให้กู้ผ่านแอปMyMo  จนเกิดปัญหาขัดข้อง เนื่องจากประชาชนมีความสนใจยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด บนแอปMyMo จนแอปล่มไม่เป็นท่า หลังจากนั้น ธนาคารออมสิน ได้ออกมาชี้แจงว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และ ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 250,000 ราย พร้อมออกแถลงการณ์ขอโทษลูกค้า และ ออกมาตรการเยียวยายกเว้นค่าธรรมเนียม   

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ (26 พ.ค.) ธนาคารออมสิน ปรับปรุงแอปMyMo หลังจากปรับเวอร์ชั่นใหม่ เปิดให้กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป เรา ลองมาเช็กขั้นตอนตรวจสิทธิ กู้ ธนาคารออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด บนแอปMyMo รายละเอียดเป็นอย่างไร ตรวจสอบกันได้เลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการจองสิทธิ

  • ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo
  • สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo

แอปMyMo

เมื่อได้คิวแล้ว เตรียมทำรายการสมัครสินเชื่อ

  • รอบแรก เปิดให้ทำรายการในวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น.

กำหนดโควต้าวันละ 1 แสนราย ตามลำดับการลงทะเบียนสำเร็จ

เพื่อป้องกันความแออัดและลดข้อจำกัดกรณีมีผู้ล็อกอินเข้าทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

- ผู้ที่ยื่นขอกู้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างรอผล ธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS และ MyMo ภายในวันที่ 26 พ.ค. 64

- ผู้ที่ทราบผลว่าได้รับอนุมัติ แต่ยังไม่ได้ทำสัญญา ให้เข้า MyMo เพื่อกดทำสัญญาเงินกู้ (Digital Contract) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ธนาคารออมสินแอปMyMo

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

- ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จาก

ภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

- เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

แอปพลิเคชั่่น

จำนวนเงินให้กู้

- ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

- สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

MyMo แอป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

- อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

- เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารออมสิน MyMo

 

ออมสินแอปMyMo

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mymobygsb.com

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 1143 MyMo Call Center 

ที่มา:www.mymobygsb.com