วอนประชาชนกลับเข้ากทม.หลังสงกรานต์เข้าระบบคัดกรอง"BKK COVID 19"

18 เม.ย. 2564 เวลา 12:30 น.381

ผู้ว่ากทม.ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับเข้า กทม. หลังหยุดยาวสงกรานต์ทำประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ทาง BKKCOVID19

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนผู้เดินทางไปจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเมื่อเดินทางกลับเข้า กทม. หลังหยุดยาวสงกรานต์ให้ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองผ่านระบบคัดกรอง BKK COVID 19 ที่ เว็บไซด์ BKK COVID 19  BKK COVID19 คลิ๊ก  ซึ่งเป็นระบบที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

BKK COVID 19 ใช้งานง่ายเพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสแกน QR CODE จากนั้นกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ

วอนประชาชนกลับเข้ากทม.หลังสงกรานต์เข้าระบบคัดกรอง"BKK COVID 19"

กรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้ากรุงเทพฯ หรือผ่านไปจังหวัดอื่น ในกรณีเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ให้ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ เขตและวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น

วอนประชาชนกลับเข้ากทม.หลังสงกรานต์เข้าระบบคัดกรอง"BKK COVID 19"

จากนั้นแสดงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านคัดกรอง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ หากระบบแจ้งว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำขอแนะนำให้สังเกตตัวเองอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

โดย กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดเพื่อสอบสวนอาการ รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ไป SWAB ตามจุดนัดหมายที่สะดวกทันที หากผลตรวจเป็นผู้ติดเชื้อจะทำการรักษาตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัตินตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย D – Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M – Mask wearing สวมหน้ากากหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา H – Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T – Temperature Check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

 T – Testing ตรวจหาเชื้อโควิด- 19 และ A – Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และ “ไทยชนะ” อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: