เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

16 เม.ย. 2564 เวลา 15:45 น.37.3k

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบินรวม15 เที่ยวบินสาธารณสุข จ.ภูเก็ตแจ้งเป็นผู้โดยสารสัมผัสเสี่ยงสูง 344 คน เดินทางวันที่ 4-11 เมษายน 2564 เข้าภูเก็ต รวมถึงเชียงใหม่ รีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ประกาศแจ้งให้ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินของ4สายการบิน และเที่ยวบินตามข้อมูลที่ปรากฎข้างล่างนี้ ผู้โดยสารท่านใดก็ตามที่นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ในแต่ละกราฟฟิก แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้โดยสารที่ถูกจัดอยู่ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับโรคระบาดโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ขอให้ผู้โดยสารที่นั่งตามหมายเลขที่นั่งดังกล่าวให้รีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเข้ากักตัวในสถานที่ที่ราชการกำหนดไว้

ทั้งนี้ สัญลักษณ์วงกลมสีแดง คือผู้โดยสารติดโรคระบาดโควิด-19 ส่วนวงกลมสีดำ คือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยมีการประกาศทั้งหมด 4 สายการบิน รวมทั้งหมด 15 เที่ยวบิน รวมผู้โดยสารสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 344 คน ซึ่งเดินทางในช่วงระหว่างวันที่ 4-11 เมษายน 2564

  • สายการบินไทยเวียตเจ็ท

- เที่ยวบิน VZ401 วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง11.05-13.10น. เส้นทาง เชียงใหม่ - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เที่ยวบิน VZ2304 วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 18.00-19.30น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เที่ยวบิน VZ2307 วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง19.30-20.50 น. เส้นทาง ภูเก็ต - สุวรรณภูมิ

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

  • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

- เที่ยวบิน SL762 วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 10.00-11.50 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

  • สายการบินไทยสมายล์

- เที่ยวบิน WE287 วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 19.25-20.15 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เที่ยวบิน WE215 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 14.05 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เที่ยวบิน WE165 วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 17.00-18.25 น. เส้นทาง เชียงใหม่ - สุวรรณภูมิ

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เที่ยวบิน WE8785 วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลาเดินทาง 19.30-20.50 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

  • สายการบินไทยแอร์เอเชีย

- เที่ยวบิน FD3091 วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 10.00-11.25 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

- เที่ยวบิน FD3013 วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 20.35-21.55 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เที่ยวบิน FD3018 วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 17.15-18.50 น. เส้นทาง ภูเก็ต - ดอนเมือง

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เที่ยวบิน FD4112 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 14.15-15.50 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

- เที่ยวบิน FD3021 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 16.30-17.55 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

- เที่ยวบิน FD3013 วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 10.00-11.25 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19
- เที่ยวบิน FD3005 วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลาที่เดินทาง 12.50-14.15 น. เส้นทาง ดอนเมือง - ภูเก็ต

เช็คด่วนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินเสี่ยงสูงรีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094-5935342  หรือ094-5938876  / กรมควบคุมโรค 1422

ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขภูเก็ต  สจจ.ภูเก็ต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง