ระยองยกระดับ“ปรุงอาหารปลอดภัย” หนุนเที่ยว New Normal 

05 เม.ย. 2564 เวลา 5:40 น.67

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวระยองจับมือม.สวนดุสิต อบรมหลักสุขาภิบาลอาหารและการปรุงอาหารปลอดภัย แก่ผู้ประกอบอาหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวระยองจับมือม.สวนดุสิต อบรมหลักสุขาภิบาลอาหารและการปรุงอาหารปลอดภัย แก่ผู้ประกอบอาหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมสตาร์ ระยอง นายไพโรจน์ ปิติพันธ์รัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นางสุวรรณา โดตี้ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รองประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเปิดการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหาร และการปรุงอาหารปลอดภัย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร มีผู้ประกอบการและผู้ปรุงอาหารในระยอง 100 คน เข้าอบรมเป็นรุ่นแรกของประเทศ 

นายไพโรจน์ กล่าวว่า การอบรมนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ระยอง การปรุงอาหาร ประกอบอาหารถูกสุขลัษณะเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ และกำกับดูแลผู้สัมผัสอาหารให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยว

  ระยองยกระดับ“ปรุงอาหารปลอดภัย”  หนุนเที่ยว New Normal 

ระยองยกระดับ“ปรุงอาหารปลอดภัย”  หนุนเที่ยว New Normal 

นางสุวรรณา โดตี้ เปิดเผยว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรอง เพื่อรับรองว่าร้านอาหารนั้นปลอดภัย เป็นการบังคับใช้กฏหมายที่เริ่มมาตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องเข้ามาอบรม เพื่อให้ผ่านการรับรองว่า เป็นร้านอาหารที่ปลอดภัย 

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กระทบด้านการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องฟื้นฟูการท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่ 2 ข้อหลักๆ คือ 1. สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการบริโภคภาคประชาชน ผ่านการเดินทางภายในประเทศ และ 2. สร้างรายได้จากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง สร้างสมดุลเชิงโครงสร้างใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งความปลอดภัยด้านอาหารเป็นด้านหนึ่งที่ต้องดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน เพื่อฟื้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,667 วันที่ 4 - 7 เมษายน พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง