"เราชนะ"ประกาศผลทบทวนสิทธิ รับงวดเดียว7,000 บาท เมื่อไรเช็ก!

20 มี.ค. 2564 เวลา 18:05 น.10.3k

"เราชนะ" ประกาศผลทบทวนสอบสิทธิ์ รอบสุดท้าย รับวงเงินครั้งเดียว 7,000 บาทเมื่อไร เช็กเลยที่นี่.


อัพเดทความคืบหน้าการประกาศผลทบทวนสิทธิเราชนะรอบสุดท้าย สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ทั่วไป เช่น การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ หรือมีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด และยื่นขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

รวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค. 64 
 

โดยสามารถตรวจผลการทบทวนสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย(KTB)หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับวงเงินครั้งเดียว 7,000 บาท ในวันที่ 25 มี.ค. 64 และสามารถใช้จ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 

สำหรับผลดำเนินงานโครงการเราชนะ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ข้อมูลถึง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564  จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 32.4 ล้านคน  มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 124,105 ล้านบาท แยกเป็นดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 51,060 ล้านบาท 

2)ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 70,068 ล้านบาท

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,977 ล้านบาท
 

ทั้งนี้มูลค่าการใช้จ่าย เป็นการใช้จผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ 

โดยมูลค่าสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่- ผ่านร้านค้าทั่วไปและอืน ๆที่เข้าร่วมโครงการ 47,586 ล้านบาท- ร้านธงฟ้าราคาประหยัดที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” 46,373 ล้านบาท - ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 22,781 ล้านบาท- ร้านค้า OTOP  5,173 ล้านบาท- ร้านค้าบริการ 2,122 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่ง-เราชนะ มาแน่! "อนุชา"ชี้กระแสตอบรับดี เชื่อรัฐต่ออายุโครงการ

www.เราชนะ.com กลุ่มทบทวนสิทธิรอบสองผ่านคัดกรอง เช็กวิธียืนยันตัวตนแอป"เป๋าตัง"

“เราชนะ” ตรวจผลทบทวนสิทธิ์ รอบ 2 พรุ่งนี้ 19 มี.ค.

"คนละครึ่ง"เฟส 3 ขยายสิทธิมีลุ้น30 ล้านคน แง้มเงื่อนไขมีอะไรบ้าง เช็กที่นี่

เตือน!คนละครึ่ง รีบใช้เงินก่อนหมดเขต 31 มี.ค.ลุ้นต่อ"คนละครึ่ง เฟส3"

“เราชนะ-คนละครึ่ง” รัฐบาลเตือน พบทุจริตยกเลิกทันที

แท็กที่เกี่ยวข้อง