svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บำรุงราษฎร์ ตั้งศูนย์ Excellence พร้อมรับ medical tourism

12 มีนาคม 2564

รพ.บำรุงราษฎร์ ประกาศ Transformation ครั้งใหญ่ ปรับกลยุทธ์เน้นป้องกันมากกว่ารักษา ชูเทคโนโลยีตั้งศูนย์ Excellence พร้อมรับ medical tourism

รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า โควิด-19 เป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คนสนใจสุขภาพมากขึ้นทั้งในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการรักษาโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น 

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ก็ยังมีความต้องการและความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น โรงพยาบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพในเชิงการแพทย์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการรักษาโรคยากหรือโรคที่มีความซับซ้อน 

บำรุงราษฎร์ ตั้งศูนย์ Excellence พร้อมรับ medical tourism

ทิศทางการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในปี 2564 ยังคงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลกด้วยนวัตกรรม (World-class holistic healthcare with innovation) โดยให้ความสำคัญในจุดแข็ง 3 ประการหลัก หรือ 3C ประกอบด้วย 

1. Critical Care การรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผู้ป่วยวิกฤต และทีมสหวิชาชีพ ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพราะทุกเสี้ยววินาทีคือความอยู่รอดหรือการสูญเสีย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง เพื่อความแม่นยำและรวดเร็วในการวินิจฉัยและรักษาให้ทันต่อสถานการณ์ ควบคู่ไปกับความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษา ในพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโดยเฉพาะ

2. Complicated disease การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนหลายโรค หรือเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแอ มีโอกาสทรุดหนักหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง บำรุงราษฎร์เคยรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็น 4-5 โรครวมกัน โดยมี Center of Excellence ที่ครอบคลุมการรักษาในทุกโรค มีทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทุกคนมองเป้าหมายเดียวกันคือความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ (patient safety) จึงทำงานเป็นทีมเวิร์คได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาเคสยากๆ ที่มีความซับซ้อนได้สำเร็จ 

บำรุงราษฎร์ ตั้งศูนย์ Excellence พร้อมรับ medical tourism

3. Cutting-edge technology การรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น อาทิ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด da Vinci ช่วยศัลยแพทย์ผ่าตัด, MAKO แขนกลหุ่นยนต์เปลี่ยนข้อเทียม, คอมพิวเตอร์นำวิถี ฯลฯ เพื่อช่วยให้กระบวนการผ่าตัดที่มีความสลับซับซ้อนหรืออยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากทำได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้บำรุงราษฎร์ มีแพทย์ผู้ชำนาญการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาถึงการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายในราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่ากับการรักษา เช่น รักษาหายและไม่ต้องกลับมารักษาซ้ำ หรือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน เพราะมีเทคโนโลยีที่ทำให้แผลเล็ก ลดอาการเจ็บปวด ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและกลับบ้านได้เร็ว 

บำรุงราษฎร์มีแผนพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) โดยมีจุดยืนในการรักษาโรคยาก โรคซับซ้อน และโรคเฉพาะทางได้อย่างครอบคลุม ด้วยเทคโนโลยี โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อเน้นการเพื่อปูทางสู่การเป็น Destination medical tourism 

บำรุงราษฎร์ ตั้งศูนย์ Excellence พร้อมรับ medical tourism

รวมทั้งต่อยอดไปยังบริการ Bumrungrad at home ที่จะช่วยให้คนสามารถดูแล ป้องกัน รักษาตัวเองได้ที่บ้าน เพราะเทคโนโยลีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าช่วยให้คนสามารถดูแลตัวเองตั้งแต่ยังไม่เป็นโรค ขณะรักษา ไปจนถึงการติดตามผลหลังการรักษา

“การTransformation ครั้งนี้นอกจากความท้าทายของสถานการณ์โควิดแล้ว ยังเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนผ่านการบริหารจากเจเนอเรชั่นหนึ่งไปสู่อีกเจเนอเรชั่นหนึ่ง เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วและหนักหน่วง แต่ยังรักษาปณิธานเดิมของผู้ก่อตั้งที่ต้องการรักษาโรคยาก โรคซับซ้อน โดยคนไข้ไม่ต้องไปรักษาที่ต่างประเทศ ดังนั้นเราตั้งเป้าที่จะเป็นโรงพยาบาลระดับโลกที่รักษาแบบองค์รวมภายในปี 2565  ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทีมแพทย์ พยาบาลที่เข้มแข็ง สามารถรักษาโรคซับซ้อนและโรควิกฤตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 

บำรุงราษฎร์ ตั้งศูนย์ Excellence พร้อมรับ medical tourism

นอกจากนี้ บำรุงราษฎร์ จะเน้นเรื่องของ medical tourism ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยและ บำรุงราษฎร์ เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มาโดยตลอดเรามีพร์อตลูกค้ากลุ่มนี้มากที่สุด  หากวัคซีนได้ผล medical tourism จะกลับมาแน่นอน”

ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ รองประธานอาวุโสปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และผู้บัญชาการศูนย์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวเสริมว่า ความสำเร็จของการรักษาโรคยาก โรคซับซ้อนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแพทย์ที่มีความชำนาญสูงหลากหลายสาขาทำงานร่วมกัน พร้อมทีมงานสหสาขาวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บำรุงราษฎร์ มีแผนพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางซึ่งมีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

บำรุงราษฎร์ ตั้งศูนย์ Excellence พร้อมรับ medical tourism

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีการยกระดับ Center of Excellence โดยแผนการขยายศูนย์ฯ ส่วนหนึ่งจะดำเนินการผ่านโมเดลธุรกิจ Bumrungrad Health Network ร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ เพื่อขยายการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ในกลุ่มลูกค้าระดับกลาง ที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลและตามภูมิภาคต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :