“กัญชา-กัญชง” ใช้ทำอาหารได้ มีผล 26 ก.พ. 

26 ก.พ. 2564 เวลา 8:05 น. 13.7k

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อก “กัญชา – กัญชง” ใช้ผลิตอาหารได้ ตั้งแต่ 26 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 424)  พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งกำหนดห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จากพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิดที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค จึงไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร จำนวน 80 รายการ

พบว่า ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว มี “กัญชา และกัญชง” ซึ่งเป็นพืชที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ หลังจากที่ภาครัฐมีแนวคิดในการปลดล็อกให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับบัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 242) พ.ศ. 2564 ออกตามในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

พบว่าในลำดับที่ 18 ได้แก่ กัญชา (Cannabis) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis indico Lam. Cannabis sativa L. โดยกำหนดห้ามทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มี 80 รายการ ประกาศมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไป
 

รวมทั้งกัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. subsp.sativa โดยกำหนดห้ามทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

(ก)  เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข)  ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค)  สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

(ง) เมล็ดกัญชง (Hemp seed) น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed extract)

(จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศ 80 รายชื่อพืช สัตว์ ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ใช้ในอาหาร เริ่ม 26 ก.พ. 64 

สธ.เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ศูนย์กลางความร่วมมือด้านกัญชา กัญชง 

เปิดเงื่อนไขประชาชนปลูก‘กัญชา’ รัฐผลักดันขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจหลัก

โหนกระแส‘กัญชา’ รังสรรค์เมนูเด็ด“พรึบ” ชาวบ้านลุ้นปลูกเสรี

ปลดล็อก 5 ตำรับยากัญชา จากบัญชียาเสพติด ดีเดย์ยื่นขอผลิต 16 ก.พ.นี้

ลุยตั้งสนง.พืชเศรษฐกิจฯ นำร่อง"กัญชา" ชิงเค้กตลาดโลก 30 ล้านล้าน