บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา"เราชนะ" งวด 3 วันนี้ สูงสุด 700 บาท

18 ก.พ. 2564 เวลา 18:00 น.17.7k

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา"เราชนะ" งวด 3 วันนี้ สูงสุด 700 บาท "คลัง"เผยใช้จ่ายสะพัดกว่าหมื่นล้านบาท

เกาะติด โครงการ"เราชนะ" มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยา 7,000 บาท สำหรับกลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.69 ล้านราย เป็นกลุ่มแรกที่ได้เงินเยียวยา"เราชนะ" โดยรับวงเงินเข้าบัตรฯงวดแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละ 675 หรือ 700 บาทแล้วแต่กรณี  จากนั้นวงเงินจะเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน จนครบวงเงินสิทธิ์ 

ล่าสุดวันนี้(19 ก.พ.64) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จะได้รับโอนวงเงินเยียวยา"เราชนะ"งวดที่ 3 เข้าบัตรฯรายละ 675 หรือ 700 บาทแล้วแต่กรณี 

การได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น(ร้านธงฟ้าฯ) อยู่แล้วจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ จำนวน 675 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

2.กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ อยู่แล้วจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ จำนวน 700 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

ไทม์ไลน์วงเงินสิทธิ์"เราชนะ"กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ได้รับเงินอัตโนมัติ 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ ดังนี้

งวดที่ 1 วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 14,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง