ทบทวนสิทธิ์“เราชนะ” ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ยื่นใหม่ได้ถึงวันไหน ทราบผลเมื่อไหร่ เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

16 ก.พ. 2564 เวลา 18:00 น.10.3k

ทบทวนสิทธิ์“เราชนะ” กลุ่ม“ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้งถึงวันไหน หลังยื่นแล้วจะทราบผลเมื่อไหร่ เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

เกาะติดโครงการ“เราชนะ” มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยา 7,000 บาท 

ความคืบหน้า กลุ่มที่ 2  กลุ่มเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และมีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง” และกลุ่มที่ 3 ประชาชนกลุ่มผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล(ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน"เป๋าตัง" ในโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) ที่ลงทะเบียน"เราชนะ" ผ่านเว็บไซต์  www.เราชนะ.com  ซึ่งกลุ่มนี้ มีประชาชนสนใจลงทะเบียนมากกว่า 11.0 ล้านคน โดยมีจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนยืนยันรับสิทธิ์โครงการฯ แล้วมากกว่า 7.5 ล้านคน 

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว มีผู้ที่ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ซึ่งสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้

การขอทบทวนสิทธิ์ ก็คือ การขอให้โครงการ“เราชนะ” ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง หลังจากที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์ มีความสำคัญกับผู้ที่ประสงค์จะรับการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 7,000 บาทของโครงการ“เราชนะ”  โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ไทม์ไลน์ทบทวนสิทธิ์เราชนะ

นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ประชาชนในกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 มีนาคม 2564 

โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 8 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 

ตัวอย่าง“ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและยื่นแบบฯแล้ว จะสามารถทราบผลการคัดกรองได้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

3 ขั้นตอนการการยื่นขอทบทวนสิทธิ์"เราชนะ"

1.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ยื่นขอทวบทวนสิธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยกดปุ่มรายการทบทวนสิทธิ์

ทบทวนสิทธิ์“เราชนะ” ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ยื่นใหม่ได้ถึงวันไหน ทราบผลเมื่อไหร่ เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

2.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย
 • วัน เดือน ปีเกิด

ทบทวนสิทธิ์“เราชนะ” ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ยื่นใหม่ได้ถึงวันไหน ทราบผลเมื่อไหร่ เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

3.ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ให้ความยินยอมข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอทบทวนสิทธิ์

ทบทวนสิทธิ์“เราชนะ” ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ยื่นใหม่ได้ถึงวันไหน ทราบผลเมื่อไหร่ เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนได้ถึงวันไหน เริ่มใช้จ่ายวงเงินได้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร เช็กที่นี่

ยืนยันตัวตน"เราชนะ" กลุ่มคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เช็กไทม์ไลน์ที่นี่

www.เราชนะ.com ครม.เคาะเพิ่ม 3 กลุ่ม รับเงินเยียวยาเราชนะ 7,000 กลุ่มไหนบ้างเช็กที่นี่

www.เราชนะ.com เพิ่มหมวดค้นหาจุดบริการรับลงทะเบียน สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

www.เราชนะ.com เปิดปุ่มสละสิทธิ เตือน 3 กลุ่มรีบกรอกยกเลิก ก่อนเรียกเงินคืน7,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง