เริ่มวันนี้ ลงทะเบียน"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ยื่นบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย

14 ก.พ. 2564 | 18:00 น.

เริ่มวันนี้(15 ก.พ.64) ลงทะเบียน"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ใช้หลักฐานบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษทั่วประเทศรองรับการลงทะเบียนโครงการ"เราชนะ"กลุ่มนี้

เกาะติดโครงการ“เราชนะ” เปิดรับลงทะเบียน“เราชนะ” ในส่วนของกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  เพื่อรับการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยา 7,000 บาท  โดยกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการพิเศษ เริ่มวันแรก 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care โพสต์ข้อความระบุว่า ธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" แต่ไม่มี Smartphone เปิดจุดบริการพิเศษระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อจุดบริการและวันที่เปิดให้บริการแต่ละจุดบริการ ได้ที่นี่ ตรวจสอบจุดบริการพิเศษ

หลักฐานการลงทะเบียน 

บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด(smart Card)ที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้) 

หมายเหตุ  สาขา ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

สำหรับผู้ที่ยังใช้ประชาชนแบบเก่าที่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ด สามารถติดต่อที่สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอ เพื่อเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบสมาร์ทการ์ด

คนที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด