www.คนละครึ่ง.com แท็กซี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง ซ้อมลงทะเบียนแอป"ถุงเงิน" รับเงิน"เราชนะ"

26 ม.ค. 2564 เวลา 22:00 น.3.7k

www.คนละครึ่ง.com แท็กซี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง ซ้อมลงทะเบียนร้านติดตั้งแอป"ถุงเงิน" รับค่าสินค้า "เราชนะ" 7,000 บาท ก่อนลงทะเบียนจริง 29 ม.ค.

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติให้บริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย ขมสก., รถร่วม, รถไฟฟ้า, รถไฟ, แท็กซี่,จักรยานยนต์, รับจ้าง, และรถสามล้อ

รับจ้างหรือตุ๊กตุ๊ก เข้าร่วมในโครงการ "เราชนะ" ได้  โดยจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เหมือนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 

ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงคมนาคมและธนาคารกรุงไทยในการปรับระบบในแอปพลิเคชั่นเพื่อรองรับบริการดังกล่าว ขณะที่การใช้

จ่ายค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าบ้าน จะดำเนินการได้เฉพาะที่ไม่ได้เป็นบริษัทหรือนิติบุคคล 

วิธีลงทะเบียนร้านค้า www.คนละครึ่ง.com มีดังนี้

 

- มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา


- สมัครใช้บริการแอปฯถุงเงิน ณ สาขาธนาคารกรุงไทย (เฉพาะร้านที่ยังไม่เคยใช้บริการ)


- เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการตามข้อมูลที่ร้านค้าลงทะเบียนที่อยู่ที่ติดต่อได้
รอผลการพิจารณาทาง SMS (ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการนับจากวันลงพื้นที่เก็บข้อมูล)

- กรณีร้านได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แอปฯถุงเงินจะแสดงปุ่ม "คนละครึ่ง“ บนแอปฯถุงเงิน

 

ร้านค้ากดปุ่ม "คนละครึ่ง" ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 

 

วิธีลงทะเบียนเราชนะร้านค้า  

- รัฐบาลได้เปิดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการ (ต้องไม่ใช่นิติบุคคล) ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 

- หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ด้วย 

 

นอกจากนี้ เราชนะ ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยเปิดให้ผู้ให้บริการด้านขนส่งมวลชน ขสมก. รถไฟฟ้า รวมถึงผู้ให้บริการด้านขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ วิน

มอเตอร์ไซค์ สามารถเข้าร่วมเราชนะในฐานะร้านค้าได้ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เช่นกัน โดยต้องโหลดแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อ

รับค่าสินค้าและบริการ


วิธีติดตั้งรับสิทธิ เราชนะ ผ่าน "แอปถุงเงิน" แท็กซี่ และ มอเตอร์ไซต์รับจ้างรับค่าสินค้ามีดังนี้

-ปุ่มโครงการ "เราชนะ"

-เลือก เป๋าตัง (G-Wallet)


-สแกน "เราชนะ"

-กรอกจำนวนเงิน

-ยืนยันการชำระเงิน

-ใส่ PIN หรือ สแกนหน้า

-ผลการทำรายการ

 

วิธีรับค่าสินค้า

 

-ไปที่ปุ่ม Home แอปเป๋าตัง

 

-เลือก เป๋าตัง (G-Wallet)

 

-สแกนบัตร

 

-QR รับเงิน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน "เราชนะ.com" ครม.อนุมัติให้นำเงินเยียวยา3500บาท จ่ายค่ารถไฟฟ้า-รถไฟ ได้

www.เราชนะ.com เปิดขั้นตอนวิธีใช้งานผ่านแอปเป๋าตัง เช็กที่นี่

“เราชนะ” กลุ่มไม่มีมือถือ เปิดลงทะเบียนผ่านแบงก์รัฐ 15 ก.พ.64

เช็กด่วน ลงทะเบียน"เราชนะ" 5 ขั้นตอน ผ่าน www.เราชนะ.com

"เราชนะ" เปิดวิธีลงทะเบียนติดตั้งแอปเป๋าตัง ซื้อพันธบัตรรุ่นพิเศษ สรุปม้วนเดียวจบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง