15 มิถุนายน 2021

"เลือกตั้งอบจ.ใหม่" 18 จังหวัด ไม่กระทบ “11 ว่าที่นายก อบจ.”

24 Jan 2021 17:12 น.
อ่าน 4,962 ครั้ง

 "เลือกตั้งอบจ.ใหม่" 18 จังหวัด ไม่กระทบ “11 ว่าที่นายก อบจ.”

กกต.สั่งลงคะแนนเลือกตั้ง อบจ.ใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้ ไร้ผลต่อการเปลี่ยนแปลง “ว่าที่นายก อบจ.” ที่ต้องหย่อนบัตรใน 18 หน่วย 11 จังหวัด “สุพรรณบุรี-สมุทรปราการ-อ่างทอง-พังงา-ชุมพร-ลพบุรี-สระแก้ว-ระยอง-กาฬสินธุ์-ยโสธร-อุตรดิตถ์” 


กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ออกคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายก อบจ.) ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.นี้


เนื่องจากปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน โดยกกต.สั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง ยกเลิกการเลือกตั้งนายก อบจ. จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และยกเลิกการเลือกตั้งทั้งสมาชิกและนายกอบจ. จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ใน 18 จังหวัด 


พร้อมสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ใน 18 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง พังงา ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ลพบุรี นครสวรรค์ สระแก้ว ระยอง กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อุตรดิตถ์ อุดรธานี และ อุบลราชธานี 


ปรากฏว่า ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.ใหม่ 40 หน่วย ใน 11 จังหวัด, เลือกตั้งใหม่เฉพาะ นายก อบจ. 15 หน่วย ใน 8 จังหวัด และ เลือกตั้งใหม่ทั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. 3 หนวยใน 3 จังหวัด


โดยหน่วยที่ต้องเลือกตั้งใหม่ ประกอบด้วย 


นนทบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 9 หน่วยเลือกตั้ง


สุพรรณบุรี ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และ นายกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง


อ่างทอง ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง


พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


ชุมพร ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ.1 หน่วย และ นายกอบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง


นราธิวาส ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


นครศรีธรรมราช ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


ลพบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


นครสวรรค์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. 7 หน่วย และ นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


ระยอง ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. 10 หน่วย และ นายกอบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง


กาฬสินธุ์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายกอบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


นครพนม ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิกอบจ. 4 หน่วยเลือกตั้ง


ยโสธร ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง


อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. 2 หน่วย และนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


อุดรธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 5 หน่วยเลือกตั้ง


อุบลราชธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง
 เลือกนาย กอบจ.ใหม่  18 หน่วยใน 11 จว.

 

ทั้งนี้ มีที่เกี่ยวข้องกับผลการลงคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.ใหม่ ทั้งหมด 18 หน่วย ใน 11 จังหวัด 


และแม้จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ก็ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง “ว่าที่ นายก อบจ.” ที่กกต.ยังไม่รับรองผลแต่อย่างใด เพราะคะแนนระหว่าง ผู้ชนะอันดับ 1 และ ผู้ที่ได้อันดับ 2 ทิ้งห่างกันมาก ซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 600 คน เท่านั้น ประกอบด้วย


1. สุพรรณบุรี ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


นายบุญชู จันทร์สุวรรณ อดีตนายก อบจ.สุพรรณบุรี 3 สมัย ได้176,025 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่ง  พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ  ผู้สมัครอิสระ ที่ได้ 96,842 คะแนน

 

2.สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง


ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย ที่บ้านใหญ่ตระกูล “อัศวเหม” ส่งชิงตำแหน่งเก้าอี้นายก อบจ. คว้าชัย ด้วยคะแนน 341,504 คะแนน ทิ้งห้างอันดับ 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม ที่ได้ 77,057 คะแนน

 

3.อ่างทอง ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง


นายสุรเชษ นิ่มกุล อดีตนายก อบจ. 2 สมัย ป้องกันแชมป์ไว้ได้ ด้วยคะแนน 81,734 คะแนน ทิ้งห่าง  นายโยธิน เปาอินทร์ ผู้ท้าชิง ที่ได้ 45,637 คะแนน

4.พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


นายธราธิป ทองเจิม อดีตรองนายก อบจ.พังงา ตัวแทนจากกลุ่มร่วมสร้างพังงา ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 จำนวน 51,750 คะแนน ชนะ นายบำรุง ปิยนามวาณิช อดีตนายก อบจ.พังงา สมัยล่าสุด ที่ลงสมัครในนามกลุ่มร่วมพัฒนาพังงา ที่ได้คะแนน 46,063 คะแนน

 


5.ชุมพร ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง


นายนพพร อุสิทธิ์ “นายกโต้ง” หัวหน้าทีมพลังชุมพร อดีตนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร และอดีตประธานสภา อบจ.ชุมพร ได้คะแนน  147,068 คะแนน  ส่วนนายศิริศักดิ์ อ่อน ละมัย หัวหน้าทีม “ชุมพรต้องเดินหน้า” อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ หลายสมัย ได้คะแนนเพียง 59,115 คะแนน


6. ลพบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช อดีตนายก อบจ.ลพบุรี รักษาแชมป์ไว้ได้ ด้วย 141,969 คะแนน ทิ้งห้างอันดับ 2 พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ ที่ได้เพียง 47,131 คะแนน

 

7.สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง

 

นางขวัญเรือน เทียนทอง ซึ่งเป็นน้องสะใภ้ นายเสนาะ เทียนทอง และ มารดาของ  2 ส.ส.สระแก้ว คือ นางสาวตรีนุช เทียนทอง และ นายฐานิสร์ เทียนทอง ได้ 173,914 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าง นายกฤษณ สุนทรพาณิชย์ ที่ได้เพียง 45,714 คะแนน ไปถึงเกือบ 4 เท่าตัว


8.ระยอง ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง


นายปิยะ ปิตุเตชะ อดีตนายก อบจ.ระยอง ได้ 158,413 คะแนน ชนะคู่แข่งอย่าง นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ที่ได้เพียง 61,583 คะแนน ขาดลอย


9.กาฬสินธุ์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


นายชานุวัฒน์ วรามิตร  ลูกชาย ชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ในนามกลุ่มกาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ ได้ 230,475 คะแนน ชนะ นางสาวเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล  ในนามเพื่อไทย ลูกสาว ยงยุทธ หล่อตระกูล อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ 3 สมัย ที่ได้ 198,430 คะแนน 

 

10.ยโสธร ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะ นายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง 


นายวิเชียร สมวงศ์ อดีต ส.อบจ.ยโสธร น้องชายของ นายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร เขต 2 ในนามกลุ่มเพื่อไทย ได้ 132,878 คะแนน ชนะขาดอันดับ 2 คือ นายสฤษดิ์ ประดับศรี  อดีตนายกอบจ.ยโสธร  ในนามคณะก้าวหน้า ที่ได้ 100,297 คะแนน กว่า 3 หมื่นคะแนน

 

11.อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนน นายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง


นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา อดีตนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ได้ 117,969 คะแนน ชนะขาดลอยอันดับ 2  นายปัณณวัฒน์ นาคมูล ในนามคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์ ที่ได้เพียง 37,845 คะแนน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้้อง:

เลือกตั้งอบจ. ใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้ ที่ไหนบ้าง เช็กเลย

กกต.สั่งเลือกตั้งซ่อม อบจ.ใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.64

กกต.เผยแพร่แล้ว นายก อบจ. 29 จังหวัด-สมาชิก อบจ. 1,949 คน

เปิดโฉม 44 ว่าที่ "นายก อบจ."ถูกกกต. “แขวน” คนดังติดโผครบ

เปิด 44 จังหวัด กกต.แขวน “ว่าที่นายก อบจ.” รับรอง 32 จังหวัด

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend