เช็กที่นี่ ออมสิน ปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 หมื่นบาท เยียวยาโควิดรอบ2 ไม่ต้องมีคนค้ำ

13 ม.ค. 2564 เวลา 7:58 น.49.9k

เปิดรายละเอียด สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 1 หมื่นบาท เยียวยาโควิดรอบ2 ไม่ต้องมีคนค้ำ ใครบ้างมีสิทธิ์

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (12 ม.ค.64) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติ ให้กระทรวงการคลัง และ สถาบันการเงิน ออกมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 ด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมทั้งสิ้น 28 พื้นที่

 

โดย ธนาคารออมสิน เป็นหนึ่งในธนาคารของรัฐได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิดรอบ2 สำหรับมาตรการเยียวยา สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน มีวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท คงเหลือ 2,700 ล้านบาท
 

สำหรับ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน ใครบ้างมีสิทธิ์ได้กู้ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดมีดังนี้

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระวงเงินสูงสุด 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

  • ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร  รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรือ ออกจากงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 และ ภัยอื่นๆ เช่น หาบเรแผงลอย คนขัยรถแท็กวี่ มัคคุเกทศก์ เป็นต้น
  • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
  • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
  • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
  • ระยะเวลาให้กู้ ไม่เกิน 2 ปี  ปลอดชำระหนี้ใน 6 เดือนแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7

ขั้นตอนการขอกู้

 

1.ลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.gsb.or.th เท่านั้น
เลือกเมนู ผู้มีอาชีพอิสระ

2. กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด ขยายเวลาถึงมิถุนายน 2564

3.รอนัดหมายจากธนาคาร ทาง SMS และ เตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (ถ้ามี)
เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

4.ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา  ที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS
6.ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเครดิต หรือ  บัตรATM

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดรายละเอียด 5 มาตรการ "ธนาคารออมสิน" เยียวยาโควิดรอบ2

ลงทะเบียนพักหนี้ธนาคารออมสิน เตรียม 5 ข้อก่อนกรอกพักชำระหนี้ เยียวยาโควิด

"ออมสิน" เปิดให้ลูกค้าสินเชื่อกว่า 1.9 ล้านราย ลงทะเบียนพักชำระหนี้ เยียวยาโควิด