12 เมษายน 2021

CPFออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 1.75%-3.80% เปิดขาย 18-21 ม.ค.นี้

08 Jan 2021 13:17 น.
อ่าน 829 ครั้ง

CPFออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 1.75%-3.80% เปิดขาย 18-21 ม.ค.นี้

CPF ออกหุ้นกู้ 3 หมื่นล้านบาท จำนวน 5 ชุด ดอกเบี้ย 1.75%-3.80% เปิดขาย 18-21 ม.ค. เพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้ เป็นเงินหมุนเวียนบริษัท           


 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน )หรือ CPF ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท มีจำนวน 5 ชุด ได้แก่
         

         หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 13,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.99 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
         

        หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 4,500 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
         

         หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 5,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
         

        หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
         

        หุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
         

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1-4  เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป และหุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 18- 21 ม.ค.64 โดยผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น (ยกเว้นหุ้นกู้ชุดที่ 5) ต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น ได้แก่ ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร
         

 


อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "A+" แนวโน้มเครดดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63
         

บริษัท มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 20,000 - 25,000 ล้านบาท ภายในปี 64 และจำนวน 5,000 -10,000 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทั่วไป และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในกลุ่มซีพีเอฟ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend