10 เมษายน 2021

ซีพีเอฟ ปลูกฝัง พนง.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

04 Dec 2020 12:30 น.
อ่าน 104 ครั้ง

ซีพีเอฟ ปลูกฝัง พนง.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงาน ตระหนักรู้และรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดล้อมรับวิถี New Normal สนับสนุนการมีส่วนในโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง 25% ปี พร้อมใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ 100% ภายในปี 2568


นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ปลูกฝังพนักงานในองค์กร สถานประกอบการ ฟาร์มและโรงงาน มีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน      

ซีพีเอฟ ปลูกฝัง พนง.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นสำคัญของซีพีเอฟ โดยกำหนดเป้าหมายความยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลง 25% ปี ภายในปี พ.ศ. 2568 เทียบกับปีฐาน 2558  โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 26 %ของการใช้พลังงานทั้งหมด      นอกจากนี้ มีการรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็น โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาวด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้บรรจุอาหารสำหรับกิจการในประเทศไทยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรือนำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้ หรือย่อยสลายได้ 100% ในปี พ.ศ. 2568 และกิจการในต่างประเทศปี 2573 จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัจจุบัน  99.99 % เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ หรือ นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น               

    ซีพีเอฟ ปลูกฝัง พนง.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้ามีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ลงนามบันทึกความร่วมมือ“การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การฟื้นฟูป่า” กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง  โครงการ  ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน โครงการรักษ์นิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ เพื่อร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร   และเติมสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน


วิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหลายครั้งในปีนี้ และสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  กระทบวิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) และเป็นสัญญาณเตือนประชากรโลกต้องหันมาฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติ เพื่อพลิกฟื้นสุขภาพที่ดีให้กับโลกของเรา อันจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม  2563  เป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                    

 ซีพีเอฟ ปลูกฝัง พนง.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend