25 กุมภาพันธ์ 2021

สภาโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ"ไอลอว์" ผ่าน 2 ร่างรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

18 Nov 2020 19:14 น.
อ่าน 7,896 ครั้ง

สภาโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ"ไอลอว์" ผ่าน 2 ร่างรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

มติที่ประชุมสภา ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับ อย่างเป็นทางการ ผ่านร่างพรรคร่วมรัฐบาล- ฝ่านค้าน ฝ่ายค้าน ที่ให้มี ส.ส.ร. พร้อมคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ "ไอลอว์" ด้วยคะแนนรับหลักการ ไม่รับหลักการ งดออกเสียง


18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมรัฐสภา ประกอบด้วย ส.ส.และ ส.ว. ลงมติว่าจะรับหลักการ หรือไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 7 ฉบับด้วยการออกเสียงแบบขานชื่อแต่ละคนว่าจะลงมติแต่ละฉบับ โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านวาระ 1 ขั้นรับหลักการ ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่สองสภา หรือ 366 จาก 732 เสียง (จาก ส.ส. ปฏิบัติหน้าที่ได้ 487 คน และ ส.ว. 245 คน) ในจำนวนนี้ต้องเป็นคะแนนเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของวุฒิสภาที่มีอยู่ หรือ 84 คน 

สภาโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ"ไอลอว์" ผ่าน 2 ร่างรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

ผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ละฉบับ ดังนี้

 

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

มติที่ประชุม รับหลักการ 576 คะแนน ไม่รับหลักการ 21 คะแนน งดออกเสียง 123 คะแนน ถือว่าที่ประชุมรับหลักการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอกซเรย์ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์

รู้จัก “ไอลอว์” รู้จัก “จอน อึ๊งภากรณ์”

เกาะติด สถานการณ์การชุมนุม ม็อบคณะราษฎร 18 พ.ย.63

2.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

มติที่ประชุม รับหลักการ 647 คะแนน ไม่รับหลักการ 17 คะแนน งดออกเสียง 55 คะแนน ถือว่าที่ประชุมรับหลักการ3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271) นายสมพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

มติที่ประชุม รับหลักการ 213 คะแนน ไม่รับหลักการ 35 คะแนน งดออกเสียง 472 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ


4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) นายสมพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

มติที่ประชุม รับหลักการ 268 คะแนน ไม่รับหลักการ 20 คะแนน งดออกเสียง 432 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ

 

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา 279) นายสมพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

มติที่ประชุม รับหลักการ 209 คะแนน ไม่รับหลักการ 51 คะแนน งดออกเสียง 460 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ 

 

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม) นายสมพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

มติที่ประชุม รับหลักการ 268 คะแนน ไม่รับหลักการ 19 คะแนน งดออกเสียง 432 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ

 

7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และมาตรา 279 ยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17) นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน เป็นผู้เสนอ หรือร่างฉบับประชาชน หรือฉบับ "ไอลอว์" 

มติที่ประชุม รับหลักการ 212 คะแนน ไม่รับหลักการ 139 คะแนน งดออกเสียง 369 คะแนน ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ

 

อ่านรายละเอียด ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ได้ที่นี่ คลิก


สำหรับร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภาในวาระ ที่ 1 ได้คะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่สองสภา และเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีจำนวน 2 ฉบับ คือ 


ฉบับที่ 1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ มีสาระสำคัญคือ ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 200 คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

 

ฉบับที่ 2.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ สาระสำคัญคือ ให้มี ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญ (ม.256) ส.ส.ร. 200 คน มาจากเลือกตั้ง 150 คน เลือกจากกลุ่มต่างๆ 50 คน ร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend