ตรวจสอบสิทธิ www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มตกหล่นรีบลงทะเบียนรับเงิน 15,000 ก่อนสิ้นเดือนก.ย.นี้

24 ก.ย. 2563 เวลา 17:09 น.77.8k

www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มตกหล่นผู้มีสิทธิโอนเงินไม่สำเร็จกว่า 5 หมื่นราย ใครยังไม่ได้ลงทะเบียน รีบลงทะเบียนรับเงิน 15,000 บาท ก่อนกระทรวงการคลังยุติโอนเงิน 30 ก.ย.นี้

จากกรณีที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  ได้ขยายเวลามาตรการเยียวยา 5,000 บาท (โครงการไม่ทิ้งกัน) โดยเปิดลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เสร็จสิ้นแล้วและผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่คงเหลือผู้มีสิทธิ์ จำนวน 7 หมื่นคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่าลืม!ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com

 ตรวจสอบสิทธิ์www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผู้ได้สิทธิ์รีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

ตรวจสอบสิทธิ์www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มตกหล่น 5.6 หมื่นคนรีบลงทะเบียนก่อนหมดสิทธิ์รับเงิน 15,000

เราไม่ทิ้งกัน หยุดโอน 30 ก.ย. 2563 

ภายหลังเปิดให้ลงทะเบียนรอบสองและโอนเงินซ้ำ (Retry) ต่อเนื่องทุกสัปดาห์จ คงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวนประมาณ 56,000 คน ซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำ (Retry) ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น

ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังว่า ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 กระทรวงการคลังจะยุติโอนเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ให้กับกลุ่มตกหล่นจำนวน 15,000 บาท หลังจากนี้จะปิดโครงการเราไม่ทิ้งกัน อย่างเป็นทางการ

 

 ดังนั้นเหลืออีก 6 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน) จะสิ้นสุดโครงการไม่ทิ้งกัน และ มีข่าวว่าจะไม่เปิดขยายเวลามาตรการเยียวยา  ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงการคลังก็ยังโอนเงินซ้ำ (Retry) อย่างต่อเนื่อง และ ได้เปิดปุ่มสีเขียวสำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่ โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกันhttp://xn--q3c.com/ ปุ่มสีเขียวเข้ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ”

ตรวจสอบสิทธิ www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มตกหล่นรีบลงทะเบียนรับเงิน 15,000 ก่อนสิ้นเดือนก.ย.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง