ตรวจสอบสิทธิ์www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มตกหล่น 5.6 หมื่นคนรีบลงทะเบียนก่อนหมดสิทธิ์รับเงิน 15,000

10 ก.ย. 2563 เวลา 8:08 น.41.1k

กระทรวงการคลังออกมาย้ำกลุ่มตกหล่นรีบลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในปุ่มสีเขียวเข้ม ก่อนวันที่ 28 ก.ย.นี้

โครงการเราไม่ทิ้งกัน เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่กระทรวงการคลังช่วยเหลือให้กับแรงงาน อาชีพอิสระ และ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  เปิดให้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินชดเชยรายได้จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 และ ได้ปิดโครงการไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยกระทรวงการคลัง เยียวยาไปแล้วทั้งสิ้น 15.3 ล้านราย

แม้กระทรวงการคลังจะปิดโครงการไปแล้วก็ตาม แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม กระทรวงการคลัง ได้เปิดปุ่มสีเขียวเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 7 หมื่นราย โดยเปิดปุ่มสีเขียวเข้ม อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ถึงตอนนี้ผ่านไปแล้ว 3 วัน “เราไม่ทิ้งกัน” ยังเปิดปุ่มสีเขียวเข้ม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โอนเงินไม่สำเร็จเข้ามาลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com  เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และรับเงินเยียวยาที่พีงจะได้รับ

ความคืบหน้าล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 56,000 คน ซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำ (Retry) ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดังนั้น สำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่ โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/ ปุ่มสีเขียวเข้ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ”

สำหรับขั้นตอนลงทะเบียน

  • เข้าไปในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  • ไปที่ปุ่มสีเขียวเข้มผู้มีสิทธิ์ที่โอนเงินยังไม่สำเร็จ
  • คลิกลงทะเบียนปุ่มสีเขียวเข้ม
  • พบข้อความว่า ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ
  • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก