บิ๊กซี จับมือ มทร.กรุงเทพ เปิด “มินิบิ๊กซี” โมเดลใหม่ ประหยัดพลังงาน

11 ส.ค. 2563 เวลา 10:32 น. 466

บิ๊กซี จับมือมทร.กรุงเทพเปิด “มินิบิ๊กซี” โมเดลประหยัดพลังงาน พร้อมฝาก-ถอนเงิน รับส่งพัสดุ  Co-Working Space

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่าบิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลุยเปิด “มินิบิ๊กซี” สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร จัดสรรพื้นที่นำร่องบริการและนวัตกรรมประหยัดพลังงานครบวงจร ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการประหยัดพลังงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บิ๊กซี จับมือ มทร.กรุงเทพ เปิด “มินิบิ๊กซี” โมเดลใหม่ ประหยัดพลังงาน

โดยมินิบิ๊กซี สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร เป็นสาขาที่ 1,117  ในรูปแบบร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซี พร้อมกันนี้ยัง MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในร้านมินิบิ๊กซีและร้านกาแฟวาวี

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ในรูปแบบ Work - Integrated Learning (WIL) เน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานจริง อันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ช่วยสร้างอาชีพ รายได้เสริมระหว่างเรียน ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กซีกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น

บิ๊กซี จับมือ มทร.กรุงเทพ เปิด “มินิบิ๊กซี” โมเดลใหม่ ประหยัดพลังงาน

มินิบิ๊กซีสาขานี้ เน้นการบริการและนวัตกรรมการประหยัดงานอย่างครบวงจร อาทิ ออกแบบระบบตู้แช่ให้ประหยัดพลังงาน ใช้น้ำยาทำความเย็นประหยัดพลังงาน พร้อมรักษาคุณภาพของสินค้าอาหารสด ระบบไฟส่องสว่างในร้าน ระบบเครื่องปรับอากาศที่มีระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการอุณหภูมิในร้านแบบอัตโนมัติให้มีความเย็นทั่วถึง และประหยัดพลังงาน รวมไปถึงระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินเลือกจับจ่ายสินค้าของลูกค้า เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคของมินิบิ๊กซีในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"กรุงศรี"ตั้งบิ๊กซีเป็น"Banking Agent" เพิ่มจุดฝากกว่า 1.2 พันแห่ง

บิ๊กซี ทุ่ม 200 ล้าน เปิดใหม่ สาขาท่าอิฐ นนทบุรี

 

นายอัศวิน  กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนานักศึกษา เป็นโมเดลด้านการวิจัย  สร้างนวัตกรรมและเกิดการต่อยอดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษานำไปพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ แพคเกจจิ้ง แบรนด์ดิ้ง และทำให้สินค้ามีมาตรฐานการรองรับสู่การจัดจำหน่าย อาทิ อย. มอก. เป็นต้น

 

โดยทางบริษัทจะสนับสนุนในด้านการเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของทางมหาวิทยาลัยที่พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชน เข้ามาจัดจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซี ซึ่งที่ผ่านมาบิ๊กซีได้ให้ความสำคัญกับสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัด เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่นและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง

บิ๊กซี จับมือ มทร.กรุงเทพ เปิด “มินิบิ๊กซี” โมเดลใหม่ ประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้มินิบิ๊กซี สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมเป็นต้นไป จัดจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อกว่า 5,566 รายการ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เบเกอรี่ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ของใช้ภายในบ้าน เครื่องเขียน รวมถึงร้านกาแฟวาวี ซึ่งเป็นกาแฟสดไทยออร์แกนิก (WAWEE COFFEE) และจุดบริการ Co-Working Space พร้อมบริการเสริม เช่น บริการจ่ายบิล เติมเงินค่าโทรศัพท์ ฝาก-ถอนเงิน และบริการส่งพัสดุ ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง