“จีน”เร่งช่วยผู้พิการหลุดพ้นความยากจน

20 พ.ค. 2563 เวลา 7:41 น. 154

“จีน”เร่งช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ หลุดพ้นจากความยากยน ผ่านช่องทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

วันนี้ (20 พ.ค.63) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรบุคลากรและประกันสังคมของจีน ได้ประกาศจะดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1.รัฐบาลจีนได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤษภาคมทุกปี เป็นวันผู้พิการแห่งชาติประจำปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 พ.ค.63 และเป็นการครบรอบ 30 ปี แห่งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ โดยในปีนี้กำหนดให้อยู่ภายใต้กรอบคิดที่ว่า “การช่วยเหลือผู้พิการขจัดความยากจนและชนะความเป็นอยู่ที่ดี"

ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรบุคลากรและประกันสังคม จึงได้ประกาศว่า จะดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้พิการที่ยากจนและผู้พิการที่มีรายได้น้อยในชนบทซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยเฉพาะผู้พิการที่บรรลุนิติภาวะ ที่ยินยอมทำงานและสามารถทำงานได้ในท้องถิ่นต่างๆ

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนจะดำเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนได้ทำงานใกล้บ้าน รวมทั้งสามารถทำงานในบ้านและบุกเบิกธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อช่วยผู้พิการหลุดพ้นจากความยากจน

2. ปัจจุบัน ประเทศจีนมีผู้พิการประมาณ 85 ล้านคน และมีรายงานว่า เมื่อปี 2019 (พ.ศ.2562) รัฐบาลจีนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้พิการจำนวน 7 ล้านคน ให้พ้นจากความยากจน โดยมีผู้พิการที่ยากจนอีกจำนวน 500,000 คน กำลังอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือเพื่อให้หลุดพ้นความยากจน

สำหรับตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจน เช่น กรณีที่นางพัน เสี่ยวหง ช่างปักไหมพื้นบ้านชนเผ่าอี้ว์กู้ วัย 42 ปี ได้เปิดสอนทักษะการปักไหมผ่านสมาร์ทโฟนต่อเนื่องทุกวัน เพื่อช่วยให้ผู้พิการที่ยากจนในท้องถิ่นของอำเภอปกครองตนเองชนชาติอี้ว์กู้ เมืองจางเยี่ย มณฑลกานซู่ ให้เพิ่มทักษะความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้สนใจเรียนกว่า 200 คน เป็นต้น

 

3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากปีนี้เป็นปีแห่งการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และเป็นปีแห่งการสร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้แผน 5 ปี ฉบับที่ 13 ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน  โดยได้มุ่งการให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้พิการสามารถขจัดความยากจน อันจะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุขโดยรวม

ดังที่ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ "สร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้านและจะต้องไม่มีผู้พิการ"

บทสรุป นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) รัฐบาลจีนได้เห็นความสำคัญของผู้พิการ และได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤษภาคมทุกปี เป็นวันผู้พิการแห่งชาติประจำปี ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่นแก่คนพิการทุกระดับ  

รวมทั้งมีการสรุปประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการเพื่อบรรเทาความยากจน โดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นต้องให้การดูแลครอบครัวที่มีสมาชิกที่พิการ และการมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อสนับสนุนในแง่ของการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการจ้างงานและการศึกษาสำหรับผู้พิการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง