svasdssvasds

“กฤษฎา” กับชับทำงานเชิงรุกช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วม

30 ก.ค. 2561 เวลา 9:14 น.
- 30 ก.ค. 61 - นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงปลัดเกษตรฯ ผู้ตรวจกระทรวง และอธิบดีทุกรม ได้ออกไปตรวจติดตามและสดับตรับฟังช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อแนะนำการปฏิบัติงานและเสนอปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ให้ส่วนกลางทราบเพื่ออำนวยการแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดและได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงตั้งแต่ 30 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป สภาพอากาศมีแนวโน้มว่าจะมีฝนจะตกชุกทำให้อาจเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ต่างๆได้ นั้นให้คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการลงไปช่วยเหลือดูแลเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด

ทั้งในด้านการสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม ดินโคลนถล่มและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนั้น ขอให้คำนึงถึงคุณภาพและปริมาณรวมทั้งการดำเนินการจัดซื้อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน หากมีการร้องเรียนและตรวจสอบพบว่าเป็นการกระทำทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว จะพิจารณาลงโทษอย่างเฉียบขาด

ทั้งนี้ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อพก.) เพื่อจัดทำแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยให้กำหนดพื้นที่และหน่วยงานรับผิดชอบประจำพื้นที่ให้ชัดเจนรวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนและสถานการณ์ในพื้นที่ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วย
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด