การค้าระหว่างจีน-อาเซียนช่วง 30 ปีเพิ่มขึ้นถึง 85 เท่า

06 ส.ค. 2564 | 08:55 น.

จีนเผยการค้าระหว่างจีน-อาเซียนช่วง 30 ปี เพิ่มขึ้นถึง 85 เท่า เดินหน้าส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่อไป ตามข้อตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียน และส่งเสริมการดำเนินการตามข้อตกลง RCEP 

พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการค้าระหว่างจีน-อาเซียนในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นถึง ๘๕ เท่า ในการแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีน เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๔ ซึ่งได้เชิญ นายเหริน หงปิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง นายจาง เส่ากัง  รองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน และ นายหลิว หงอู่  รองประธานเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง เพื่อแนะนำความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-อาเซียน และงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๘  และการประชุมสุดยอดธุรกิจ การลงทุนจีน-อาเซียน โดยนายเหริน หงปิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญดังนี้

 

๑. อาเซียนเป็นพื้นที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับจีนสำหรับการร่วมสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน และการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๗ เมื่อปีที่แล้ว โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอ "การปรับปรุงสี่ประการ" หรือ อันได้แก่ 

 

(๑) การเพิ่มระดับของความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ 

 

(๒) การเพิ่มระดับของความร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างทั้งสองประเทศโดยเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ  

 

(๓) การเพิ่มระดับของความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างคนสู่คนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

 

(๔) การเพิ่มระดับของการตอบสนองร่วมกันต่อความท้าทายระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคโดยการเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงาน ทั้งนี้ เพื่อรักษาแนวโน้มที่ดีของการพัฒนาและความมั่งคั่งในภูมิภาค รวมทั้งการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน โดยใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
 
 

๒. ความคิดริเริ่มที่สำคัญของจีนได้ชี้ให้เห็นทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-อาเซียน โดยในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ภายใต้การดูแลและคำแนะนำร่วมกันของผู้นำของจีนและประเทศในอาเซียน ทำให้ระดับของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-อาเซียนได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม กล่าวคือ 

 

๒.๑ การยกระดับความร่วมมือทางการค้าระดับทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา ขนาดของมูลค่าการค้าระหว่างจีน-อาเซียนได้เพิ่มขึ้นถึง ๘๕ เท่า 

 

๒.๒ การพัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนแบบสองทางที่แข็งแกร่ง 

 

๒.๓ ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานได้บรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง 

 

๒.๔ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนั้นมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 
๓. ขั้นตอนต่อไปในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-อาเซียน  

 

๓.๑ การเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรค 

 

๓.๒ การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่อไป โดยดำเนินการตามข้อตกลงการค้าเสรีจีน-อาเซียน และส่งเสริมการดำเนินการตามข้อตกลง RCEP 

 

๓.๓ การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน โดยเสริมสร้างความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างจีน-อาเซียน
 
 

บทสรุป งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑๘ และการประชุมสุดยอดธุรกิจ การลงทุนจีน-อาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.ย.๖๔ จะเป็นเวทีปฏิบัติสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-อาเซียนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

นอกจากนี้ เมื่อเดือน พ.ย.๖๓ จีนและอาเซียนได้ร่วมกันลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งจะส่งเสริมการสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหลังจากโรคระบาดและการรักษาเสถียรภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/UWH73hzd0ixUMZ6M83yEeQ )