“จีน”เปิดข้อมูลการลงทุนในประเทศรายทาง“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”พุ่งพรวด

22 มิ.ย. 2564 | 07:45 น.

การลงทุนของ “จีน” ในประเทศรายทางตามแนว "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" พุ่งพรวด 7,430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โต 13.8% 

(วันนี้ 22 มิ.ย.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของจีนในประเทศรายทาง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” จากการที่กระทรวงพาณิชย์จีนได้จัดงานแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิ.ย.64 โดยมี นายเกา เฟิง รองผู้อำนวยการสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์และโฆษกฯ เข้าร่วมการประชุม แนะนำข้อมูลและตอบคำถามของสื่อ  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

๑.การลงทุนของจีนในประเทศรายทางตามแนว "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและโครงการที่ทำสัญญาก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างต้นเดือนมกราคม - ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การลงทุนโดยตรงที่ไม่ใช่การเงินมีมูลค่ารวม ๗,๔๓๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  เติบโต ๑๓.๘% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็น ๑๗.๒% ของยอดการลงทุนในต่างประเทศของจีนในช่วง ๕ เดือนแรก เพิ่มขึ้น ๑.๗%  เมื่อเทียบกับปีก่อน 

                                      เกา เฟิง รองผู้อำนวยการสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์
 

๒. มูลค่าสัญญาใหม่ด้านโครงการรับเหมาที่จีนได้รับจากประเทศรายทางตลอดแนวเส้นทางมีมูลค่า  ๔๖,๔๙๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น ๕๕.๕% ของยอดมูลค่าสัญญาใหม่ด้านโครงการรับเหมาที่จีนได้รับจากต่างชาติ สร้างรายได้จากการประกอบการในประเทศรายทาง วงเงิน ๓๐,๘๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น ๕๘.๕% ของยอดรายได้จากการประกอบการในต่างประเทศของจีน

บทสรุป ในการแถลงข่าวของกระทรวงพาณิชย์จีนดังกล่าว นอกจากการนำเสนอเกี่ยวกับการลงทุนของจีนในประเทศรายทางตามแนว "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" แล้ว  ยังได้กล่าวถึงการทำให้นักลงทุนต่างชาติได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนอีกด้วย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายขอบเขตการลงทุนในจีนของนักธุรกิจต่างชาติ รวมทั้งเสริมสร้างหลักประกันด้านการบริการให้กับบริษัทต่างชาติ
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://finance.sina.com.cn/china/2021-06-17/doc-ikqcfnca1612039.shtml