“จีน”ให้คำมั่นพัฒนาความร่วมมืออาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

21 มี.ค. 2564 | 11:48 น.

“จีน”ให้คำมั่นจะพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประชาคมแห่งอนาคตร่วมกัน

วันนี้(21 มี.ค.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำเสนอข้อมูลกรณีที่ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบคำถามจากนักข่าวจีนและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีนและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๔ ในระหว่างการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติชุดที่ ๑๓ ครั้งที่ ๔ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง  ความสัมพันธ์ระหว่างจีน – อาเซียน โดยเฉพาะกรณีปัญหาในเมียนมา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายหวัง อี้ กล่าวว่า ๓๐ ปีที่แล้ว จีนและอาเซียนได้สร้างความสัมพันธ์ในการเจรจาและนับตั้งแต่นั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระดับภูมิภาค ดังที่ ขงจื่อ เคยกล่าวไว้ว่า "ยืนขึ้นตอนสามสิบ"  หลังจาก ๓๐ ปีของการเดินไปด้วยกัน จีนและอาเซียนได้กำหนดแนวความคิดร่วมกันในเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน มีชะตากรรมร่วมกันของการแบ่งปันความเจ็บปวดและการแบ่งปันความมีสุขภาพดี รวมทั้งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการฟื้นฟูเอเชียและสร้างอนาคตร่วมกัน 
 

๒. นายหวัง อี้ ชี้ให้เห็นว่า เมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo  เป็นครั้งแรก และนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำจีน - อาเซียน สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือจีน – อาเซียน และสนับสนุนความเป็นกลางของอาเซียน 

เมื่อยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่ จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับอาเซียน เพื่อสร้างประชาคมแห่งอนาคตร่วมกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและสร้างอนาคตอีก ๓๐ ปีข้างหน้าที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น โดยจีนจะให้การสนับสนุนด้านการต่อต้านการแพร่ระบาดของอาเซียนต่อไป 
ทั้งนี้ จีนกำลังจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับประเทศในอาเซียนและให้ความช่วยเหลืออินโดนีเซีย ในการสร้างศูนย์วัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขั้นตอนต่อไป อีกทั้งจะให้การสนับสนุนที่สำคัญต่อความต้องการของประเทศในอาเซียนต่อไป 
 

บทสรุป นายหวัง อี้ เน้นย้ำว่า จีนจะพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จะสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับ "กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน"

และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ซึ่งในระยะเริ่มต้นจะส่งเสริมการเปิดตัวของกรอบความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างจุดเติบโตของความร่วมมือใหม่ในสาขาของเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จีนจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับอาเซียนต่อไป รวมทั้งทำงานร่วมกันเพื่อขจัดการแทรกแซงและเร่งการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ “แนวทางการปฏิบัติในทะเลจีนใต้" ดำเนินความร่วมมือเชิงปฏิบัติทางทะเลอย่างแข็งขันและรักษาสันติภาพในภูมิภาคและเสถียรภาพในระยะยาว