svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไม่ถึงธรรม

02 มิถุนายน 2564

ถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไม่ถึงธรรม : คอลัมน์ ทำมา ธรรมะ โดย ราช รามัญ

พระผู้คงแก่เรียนรูปหนึ่งกล่าวว่า "การที่ชาตินี้เราเกิดมาในสกุลต่ำก็ดียากจนลำบากก็ดีเป็นเพราะกรรมเก่าที่เราไม่เคยเคารพศรัทธาและบริจาคทานให้แก่พระสงฆ์องค์เณรและช่วยเหลือสังเคราะห์ผู้อื่น"

ผมเรียนถามท่านไปว่า...แล้วชีวิตเขาคนนั้นต้องตกต่ำแบบนี้ยากจนแบบนี้ไปทั้งชีวิตเลยเหรอ

ท่านนิ่งไม่ตอบอะไรนอกเหนือไปจากคำว่า "มันเป็นกรรม"

นี่เป็นการแสดงออกถึงภาวะที่ท่านเข้าใจธรรมนั้นเพียงด้านเดียวในหมวดของกรรม แล้วถ้าหากสอนไปแบบนี้ชาวบ้านจะเข้าใจผิดไปอีกเช่นกัน

สมมุตินายA... ถ้าชาติที่แล้วสร้างกรรมไม่ดีไว้ ไม่ถวายทานไม่สงเคราะห์ผู้อื่นเลย พอมาเกิดใหม่ชาตินี้เลยยากจนอันนี้เข้าใจได้ยอมรับได้ ว่ามีส่วนเป็นจริง แล้วท่านผู้อ่านเคยสงสัยไหมว่า ชีวิตของนายA ในปัจจุบันภพนี้ชาตินี้จะมีวันลืมตาอ้าปากได้ไหม มีความสุขความเจริญขึ้นบ้างไหม ถ้าตอบว่า ไม่มีทางเจริญ ไม่มีทางพบความสุขได้ด้วยเป็นเพราะกรรมเก่า

นี่เท่ากับเราเชื่อตามแบบลัทธิหนึ่งในอินเดียที่มีมากว่าสามพันปีเลย คือ ลัทธิบุพเพกตวาทหรือชื่อเต็มคือ บุพเพกตเหตุวาท เป็นลัทธิกรรมเก่า คือ พวกที่ถือว่า สิ่งใดก็ตามที่ได้ประสบ จะเป็นสุขก็ตาม ทุกข์ก็ตาม มิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ตาม ล้วนเป็นเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ในปางก่อน (Pubbekatavāda: a determinist theory that whatever is experienced is due to past actions; pastaction determinism) เรียกสั้นๆ ว่า ปุพเพกตวาท(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมยังบอกด้วยว่า “บุพเพกตวาท” เป็นหนึ่งในลัทธินอกพระพุทธศาสนา)​

โดยเขาเน้นสอนว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่นี้ล้วนเป็นเพราะอดีตชาติ"

ถ้าพระสอนเรื่องกรรมไปแบบนี้ก็เป็นคำสอนที่ผิดเพราะเป็นของลัทธิอื่น ตลอดทั้งเป็นกดทับไม่ให้นายA มีกำลังใจสู้ชีวิต และอาจกลายเป็นการปรามาสว่าชาตินี้เขาต้องยากจนลำบากไปตลอดจนตาย ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนี้เลย พระองค์สอนความเสมอภาคของมนุษย์ จะวรรณะไหนก็เป็นนักบวชได้ จะร่ำรวยยากจนก็บวชได้หมด มีโอกาสสร้างชีวิตเท่ากันเหมือนกัน

ในเรื่องกรรมเก่านี้  ถ้าหากมีโอกาสศึกษาคัมภีร์ของมหายานบ้าง ในบางส่วนที่นาคารชุนสอนก็อาจทำให้เรานี้รู้ชัดในเรื่องกรรมปัจจุบันบางอย่างได้ดีและสามารถนำเอามาหักล้างกรรมอย่างที่เราเชื่อๆกันได้  อาทิ เรื่องนวกรรม (กรรมทั้ง9) ​กล่าวคือ

บางคนทำดีได้ดี
บางคนทำดีได้ชั่ว
บางคนทำดี ไม่ได้ทั้งดีและชั่ว

บางคนทำชั่วได้ดี
บางคนทำชั่วได้ชั่ว
บางคนทำชั่วแต่ไม่ได้ทั้งดีและชั่ว

บางคนไม่ทำดีและชั่วได้ดี
บางคนไม่ทำดีและชั่วได้ชั่ว
บางคนไม่ทำดีและชั่วแล้วก็ไม่ได้ทั้งดีและชั่วใดๆ

ถ้าเข้าใจระบบนี้ก็จะเข้าใจธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของคำว่ากรรม ดังนั้นเกิดมาในชาตินี้แม้ยากจนแต่เราสามารถร่ำรวยได้ ถ้าทำโดยชอบธรรมและถูกทาง เราสามารถประความสำเร็จในชีวิตได้ และนี่คือ สัจจธรรมความจริงที่ถูกต้องที่สุดแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า