svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พระธรรมดาที่ไม่ธรรมดา "โควิดนี้คืออะไรแน่ เราสู้อยู่กับใครกันแน่"

12 พฤษภาคม 2564

พระธรรมดาที่ไม่ธรรมดา "โควิดนี้คืออะไรแน่ เราสู้อยู่กับใครกันแน่" : คอลัมน์ทำมา... ธรรมะ โดย ราช รามัญ

ต้องไม่ลืมว่า พระพุทธเจ้า คือ ศาสดาผู้ที่เป็นสัพพัญญู ทั่วโลกต่างยอมรับในองค์ความรู้ของพระองค์ท่านตั้งแต่สมัยพระองค์ดำรงขันธ์จวบจนปัจจุบันแม้เสด็จดับขันธ์นานแล้วก็ตาม

ครั้นเมื่อในอดีต เมืองเวสาลีเกิดภัยโรคระบาดเกิดขึ้น ทรงให้พระอานนท์เถระไปกล่าวคำของพระองค์ ในบทรัตนสูตร ซึ่งในคำแปลก็มีความหมายสื่อไปถึงภูตผีวิญญาณร้ายด้วย เป็นไปได้ไหมว่าการเกิดโรคระบาดนั้นเป็นเพราะภูตวิญญาณมาเอาชีวิตมนุษย์ 

ในครั้งพุทธกาลนั้น ผู้คนล้มตายเพราะโรคระบาดมาก พอท่องรัตนสูตรฝนก็ตกอย่างแรงชำระล้างสิ่งสกปรกจากศพที่กองเกลื่อนเมือง ชำระล้างสิ่งอัปมงคลจากฝีมือของภูตผีวิญญาณร้ายออกไป นี่แหละที่ว่า โรคมากับลมย่อมไปกับน้ำ 

หากคนรุ่นใหม่จะมองว่างมงาย ที่ให้สวดมนต์ในครั้งนี้ก็สุดแท้แต่เถอะ แต่ต้องไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าผู้มีบุญญาธิการยังให้คำกล่าวแบบนั้นกับพระอานนท์ไป ก็ต้องถามว่าใครบางคนนี้มีบุญกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือ  จึงจะกล่าวปฏิเสธในการท่องสวดพระรัตนสูตร 

พระธรรมดาที่ไม่ธรรมดา หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล พระอาจารย์กรรมฐาน ผู้ที่มีจิตอันสว่างสงบสะอาด ท่านอายุ 87 ปี ฝึกกรรมฐานมากว่าชั่วอายุคน คือ 60 กว่าปี เป็นพระสงฆ์ที่มีปฏิปทางดงาม ดำรงรักษาพระธรรมวินัยยิ่งชีพ  แม้อายุมากท่านก็ยังดำรงกายเดินไปไหนมาไหนเองด้วยกายตั้งตรงไม่ต้องใช้ไม้เท้าพยุงใดๆ ขบฉันอาหารมังสวิรัติตลอดชีวิตด้วยปรารถนาไม่เอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นเลือดเนื้อของตนเอง 

หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล

ท่านภาวนาทุกค่ำคืน พร้อมสวดรัตนสูตรทุกวันแล้วแผ่อานิสงส์แห่งการสวดนี้ให้กับคนทั้งหลายรอดพ้นจากภัยครั้งนี้ 

ได้มีโอกาสกราบเรียนถามท่านว่า ตกลงโควิดนี้คืออะไรแน่ มนุษย์สู้อยู่กับอะไรกันแน่

หลวงพ่อท่านจึงเมตตาเล่าให้ฟังว่า โรคระบาดมาจากภูตวิญญาณ อาตมาเชื่อแบบนั้นตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ในครั้งพุทธกาลพระองค์ก็ตรัสกับพระอานนท์เช่นนั้น ลองศึกษาคำแปลในบทรัตนสูตรดูได้ นั่นเป็นหลักฐานที่สำคัญ  แค่ประโยคแรกก็บอกชัดแล้ว 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข
เหล่าภูตทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ในภาคพื้นก็ดี ทั้งที่อยู่ในอากาศธาตุก็ดี ที่มาชุมนุมรวมกันกันในสถานที่นี้ก็ดี

สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
ขอหมู่ภูตทั้งปวงนั้น จงเป็นผู้มีใจที่ดีด้วยเถิด

อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง
และเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนตรัย อันข้าพเจ้ากล่าว โดยเคารพเถิด

ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ
ดูก่อนภูตทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้า

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ
ขอท่านทั้งหลาย จงกระทำเมตตาจิต ในประชาชาวมนุษย์เถิด

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง
ซึ่งเขาทั้งหลาย ทำเทวตาพลีอยู่ ทั้งกลางวันกลางคืน

ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ
เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาท ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่น

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
หรือรัตนะอันใดอันสูงค่า ในสรวงสวรรค์

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
ทรัพย์หรือรัตนะนั้นๆ ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า ไม่มีเลย

นี่เป็นคำขึ้นต้นที่พระอานนท์เถระกล่าว เพื่ออ้างถึงพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะกล่าวคำสวดต่อๆ ไป 

ส่วนตัวก็เชื่อตามที่หลวงพ่อกล่าวมา ดังนั้นการสวดบทรัตนสูตรจึงสำคัญมาก อย่าลืมว่า มนุษย์ไม่ใช่เอไอ มนุษย์มีจิตวิญญาณ มนุษย์คือผู้ที่ถึงพร้อมในบุญกุศลที่มีแล้วให้มียิ่งๆขึ้นได้ ดังนั้นควรสวดบทรัตนสูตรนี้เพื่อนำเอาพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นเกราะป้องกันการกระทำจากภูติวิญญาณร้าย คติในทางโหราศาสตร์ก็เชื่อตรงกันว่า
ในยามนี้ดาวมฤตยูคือดาววิญญาณโคจรกุมชะตาเมืองสยามล่วงมา 6 ปีแล้วนับแต่พ.ศ. 2558 ครั้นปีหน้าจึงคลายจางเคลื่อนย้าย 

เราท่านจึงควรร่วมใจกันสวดบทนี้ให้เพื่อสร้างเกราะป้องกันจิตวิญญาณของตนเองไว้ เพื่อให้รอดพ้นภัย เชื่อพระพุทธเจ้าผู้มีบุญญาธิการ แล้วจะรอดปลอดภัย