svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เข้ม เฝ้าระวัง “กาฬโรคม้า” ช่วงฤดูฝน

08 สิงหาคม 2563

กรมปศุสัตว์ เตือนผู้เลี้ยงม้า ม้าลาย ลา ล่อ ช่วงฤดูฝน มีแมลงชุกชุม อาจเป็นพาหะนำโรค AHS ขอความร่วมมือให้เจ้าของหรือผู้เลี้ยงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ชี้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sicknesses : AHS) ล่าสุด สามารถควบคุมการเกิดโรคได้แล้ว โดยเป้าหมายต่อไปคือการปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องของกรมปศุสัตว์ เพื่อมุ่งสู่การทำให้ประเทศไทยกลับคืนสู่สภาพที่ปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของหรือผู้เลี้ยงรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย จึงจะมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เข้ม เฝ้าระวัง “กาฬโรคม้า” ช่วงฤดูฝน

 

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน กรมปศุสัตว์จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้เลี้ยงม้า ม้าลาย ลา ล่อ เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากช่วงนี้อาจมีมรสุม ลมพัดแรง และฝนตกหนักจะทำให้แมลงชุกชุม เช่น ริ้น เหลือบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญของโรค AHS ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาด อีกทั้ง สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจทำให้สัตว์เกิดความเครียด และร่างกายอ่อนแอ ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้ง่าย ผู้เลี้ยงม้า ม้าลาย ลา ล่อ ควรดูแลสัตว์ของตนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ที่สำคัญต้องกางมุ้งป้องกันแมลง ซึ่งต้องเป็นมุ้งขาวกันแมลงที่มีความถี่ขนาด 32 ตาถึงจะสามารถป้องกันแมลงได้เป็นอย่างดี หมั่นกำจัดแมลงและแหล่งเพาะพันธุ์แมลง โดยทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงม้าให้แห้งอยู่เสมอ พ่นยาฆ่าแมลงโดยใช้ยาฆ่าแมลงที่เหมาะสม เก็บมูลสัตว์ทุกวัน

 

 

เข้ม เฝ้าระวัง “กาฬโรคม้า” ช่วงฤดูฝน

นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวต่อไปว่า ผู้เลี้ยงม้า ม้าลาย ลา ล่อ ต้องดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบสัตว์แสดงอาการผิดปกติ ป่วย ตาย ห้ามเคลื่อนย้าย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่โดยทันทีภายในเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง  หากไม่ดำเนินการจะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เข้ม เฝ้าระวัง “กาฬโรคม้า” ช่วงฤดูฝน

 

“กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงม้า ม้าลาย ลา ล่อ สังเกตอาการ และดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างใกล้ชิด  หากพบสัตว์แสดงอาการผิดปกติ ป่วย ตาย หรือพบเห็นการกระทำผิด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือ call center 063-225-6888 หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือและสามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการ ตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว