svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประกาศลั่น ไทย ไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

06 ธันวาคม 2565

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหนังสือรับรองแปลง " Gap Monkey Free Plus " ผลิตมะพร้าวปลอดภัยและไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว นำร่อง ราชบุรี สมุทรสาคร พร้อมประกาศยืนยัน ประเทศไทยไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เปิดตัวโครงการ “GAP Monkey Free Plus” (MFP) ในเวทีการประชุมมะพร้าวระดับโลก “Consultative Virtual Meeting On Thailand Proposal forGAP Monkey Free Plus  ซึ่งเป็นการประชุมที่ดำเนินการโดย International Coconut Community (ICC) ว่า กระบวนการไม่ใช้แรงงานสัตว์ (ลิง) จะเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิต ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับ การสนับสนุนจากสมาชิก ICC และ Third Party เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวส่งออกไทย

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประกาศลั่น ไทย ไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

 

โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินมาตรการป้องกันการใช้แรงงานลิงในกระบวนการผลิตมะพร้าวเพื่อการส่งออก (Monkey Free Plus) และมอบหนังสือรับรองแปลงผลิตมะพร้าวปลอดภัยและไม่ใช้ลิงบ.เทพดุงพรมะพร้าว จำกัด จ.ราชบุรี และบริษัท เค-เฟรช จำกัด จ.สมุทรสาคร

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประกาศลั่น ไทย ไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตร ได้เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวที่ได้รับการรับรอง GAP แล้ว เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองเป็นแปลงไม่ได้ใช้ลิงในการเก็บเกี่ยว โดยสมัครเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรใกล้บ้าน ส่วนแปลงที่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นแปลง GAP ก็ขอเชิญชวนให้สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน ซึ่งการตรวจประเมิน สามารถทำควบคู่กันไปคาดว่าหลังจากนี้จะมีแปลงมะพร้าวที่ได้รับการรับรองเป็นแปลง GAP Monkey Free Plus จำนวนมาก ซึ่งเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามมาตรการ GAPmonkey free plus จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมมะพร้าวไทย และพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวอย่างแน่นอน

 

 

 

ในส่วนของผู้ประกอบการ นายสายชล จ้อยร่อย Supplier รายใหญ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตัวเองได้มองเห็นความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าว่า การส่งออกมะพร้าว ต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน GAP Monkey Free Plusดังนั้นจึง ยินดีสนับสนุนในการตรวจรับรองแปลง GAP และ การไม่ใช้ลิง ในการเก็บมะพร้าว โดยยินดีเป็นผู้นำในการตรวจรับรอง และสนับสนุนเกษตรกรที่รับซื้อ เข้ารับการตรวจรับรองเช่นกัน

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประกาศลั่น ไทย ไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

สำหรับในส่วนของผู้ดูแลการรับซื้อวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่ของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้กล่าวว่า ถ้าผู้ประกอบการล้งเข้าใจในมาตรการการตรวจรับรองแปลงแล้ว จากนั้นล้ง จะให้คำแนะนำเกษตรกรในเครือข่ายสู่กระบวนการตรวจรับรองแปลงต่อไป การรับรองจากภาครัฐ ลูกค้าของบริษัท จะให้ความเชื่อมั่นและยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการตรวจรับรองแปลง GAP

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประกาศลั่น ไทย ไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

 

 

ประเทศไทยเป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์กะทิมากที่สุดในอเมริกาและยุโรป ในปี 2564 ส่งออกผลิตภัณฑ์กะทิ  236,323 เมตริกตัน มูลค่า 12,800 ล้านบาท รวมทั้งส่งออกมะพร้าวอ่อน 8,000 เมตริกตัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยผลิตมะพร้าวได้เพียง 917,606 ต้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในช่วงที่มะพร้าวขาดแคลน จึงต้องนำเข้า กรมวิชาการเกษตรจึงส่งเสริมให้มีการปลูกมะพร้าวใหม่ หรือปลูกทดแทนในสวนเดิม ด้วยพันธุ์ดี และสนับสนุนมาตรการ GAPmonkey free plusเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงต่อการต่อยอดในอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยต่อไป

 

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประกาศลั่น ไทย ไม่ใช้ลิงเก็บมะพร้าว

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า กรมวิชาการเกษตร โดย เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพืชสวน เจ้าหน้าที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานสินค้าพืช และ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ได้ลงพื้นที่นำร่อง จ. สมุทรสาคร โดยร่วมกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด บริษัท เค-เฟรซ จำกัดและ บริษ้ทเอ็นซีโคโคนัท จำกัดเพื่อ Kick off การตรวจสอบแปลงมะพร้าวตามข้อกำหนด GAP Monkey Free Plus และมอบใบรับรองแปลง GAP Monkey Free Plus ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เพื่อยืนยันว่าการปลูกมะพร้าวของไทย ไม่มีการใช้แรงงานลิงและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ