svasdssvasds

กระทุ้ง กรมการข้าว เร่ง “จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา” สูงสุด 3,500 บาท (คลิป)

06 ต.ค. 2565 เวลา 14:49 น. 1.2k

"เงินช่วยเหลือชาวนา “อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม” แถลงแฉกลางสภา "กรมการข้าว" ส่งหนังสือถึง สำนักงบประมาณ หวังโยกงบ 1.5 หมื่นล้าน ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร แต่ไม่สำเร็จ สำนักงบประมาณ ยืนกรานให้จ่าย ไร่ละ 700 บาท สูงสุด 3,500 บาท กมธ.เกษตรฯ กระทุ้งเร่งจ่ายชาวนาโดยเร็ว

กระทุ้ง กรมการข้าว เร่ง “จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา” สูงสุด 3,500 บาท (คลิป)

 

วันที่ 6 ต.ค. 65 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธานคณะ กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ คนที่หนึ่ง และรองประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนที่สิบเก้า  แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ว่า กรมการข้าวได้ของบประมาณจำนวน 15,260 ล้านบาท ไปยังศูนย์ข้าวชุมชน

 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา ซึ่งจะนำงบประมาณไปให้ชุมชนละไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ในขณะเดียวกันนั้น ปัจจุบันกรมการข้าวมีศูนย์ข้าวชุมชนอยู่เพียง 2,000 แห่ง แต่ของบประมาณสำหรับ 5,000 แห่ง ซึ่งหากเกิดการทุจริตขึ้นมา จะเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณลงไปก่อนทั้งที่ยังไม่มีศูนย์ข้าวชุมชน

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณได้ยืนยันให้ คณะ กมธ.วิสามัญฯ พิจารณาว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น เป็นการจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน สภาจึงลงมติเห็นชอบ

 

 

 

 

 

 

คณะ กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เชิญกรมการข้าวมาชี้แจงโครงการทั้งหมด ซึ่งกรมการข้าวชี้แจงว่าจะนำงบประมาณไปซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยวางแผนให้เกษตรกรรับเงินรายละประมาณ 3,500 บาท แล้วนำเงินมารวมกันภายในชุมชนสำหรับซื้ออุปกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดหลักการงบประมาณที่ขอไว้ กรมการข้าวจึงจะทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งทำไม่ได้

 

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือให้กรมการข้าวโอนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงโดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด