svasdssvasds

สั่งอธิบดีกรมการข้าว จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 700 บาท รับสูงสุด 3,500 บาท

05 ต.ค. 2565 เวลา 13:49 น. 10.4k

อัพเดท “เงินช่วยเหลือชาวนา” นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย แจ้งข่าวดี สำนักงบประมาณ ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ถึงอธิบดีกรมการข้าว ให้จ่ายไร่ละ 700 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ รับสูงสุด 3,500 บาท ชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเร็วที่สุด

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ว่า นายอนันต์ แก้วกำเนิด ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด เลขที่ นร 0707/19352 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เห็นชอบให้กรมการข้าวดำเนินการตามแผนการปฏิบัติติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าบัญชีให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงโดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน งบ 1.5 หมื่นล้านบาท คิดเฉลี่ย จ่ายไร่ละ 700 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ รับสูงสุด 3,500 บาท

 

 

อนึ่ง  ขอให้กรมการข้าวแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลเร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

 

นายปราโมทย์ กล่าวในตอนท้ายว่า เป็นข่าวดี ที่ต้องแจ้งให้เกษตรกร ทั้งที่เป็นสมาชิกชาวนาและไม่เป็นสมาชิกชาวนา รับทราบถ้วนกัน เมื่อสำนักงบประมาณ ส่งหนังสือยืนยันแบบนี้กรมการข้าวจะบิดพลิ้วไม่ได้ เพราะหนังสือมาเร่งรัดให้จ่าย  ดังนั้นใครไปตั้งศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อหวังงบก้อนนี้ ตายเลย หรือ จะสั่งโยก แปลงงบ ไปปรับเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ เพราะคำสั่งชัดให้จ่ายชาวนา ผ่านตรงเข้าบัญชีเกษตรกร ไม่ใช่ให้ศูนย์ข้าวชุมชน

 

 

หนังสือแจ้ง

 

สั่งอธิบดีกรมการข้าว จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 700 บาท รับสูงสุด 3,500 บาท

 

สั่งอธิบดีกรมการข้าว จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 700 บาท รับสูงสุด 3,500 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด