AOT เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน พัฒนาที่ดิน 465 ไร่ ติดสนามบินสุวรรณภูมิ

21 เมษายน 2566

AOT เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนบนที่ดิน 465 ไร่ ติดสนามบินสุวรรณภูมิ แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย ในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ มีแนวคิดในการเปิดให้ลงทุนอะไรบ้าง เช็คที่นี่

ล่าสุดบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) ออกประกาศ พร้อม! ให้เอกชนร่วมพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย พ.ค.66 นี้ โดยระบุว่า

ทอท. พร้อมเปิดประมูลโครงการเพื่อพัฒนาที่ดิน 465 ไร่ บริเวณแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเป็นพื้นที่รองรับการเติบโตของธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ สนับสนุนให้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางหลักในการขนส่ง
ทางอากาศในภูมิภาค (Aviation Hub)

โครงการติดกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  • เดินทางสะดวก มีเส้นทางเข้าออกจากโครงการไปยังท่าอากาศยานเชื่อมไปยังถนนบางนาตราดและถนนลาดกระบัง 
  • แปลงที่ดินมีขนาดใหญ่เหมาะแก่การพัฒนา
  • มีระบบสาธารณูปโภครองรับครบครัน

ที่ดิน465 ไร่  ติดสนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ทอท.มีแนวคิดโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Distribution Center : PDC) เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย ทำหน้าที่รวบรวมและซื้อขายสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่ตกเกรดจากการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก
  •  ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและจัดเตรียมสินค้าเกษตรก่อนส่งออก (Pre-Shipment Inspection Center : PSI)  เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และจัดการสินค้าเกษตรก่อนส่งออก เพื่อให้สินค้าส่งออกของไทยผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก่อนถูกขนส่งไปยังประเทศปลายทาง

ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ทอท.คลิ๊กที่นี่ และช่องทางอื่น ๆ ของ ทอท.