เขย่าบอร์ด AOT ตั้ง “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” นั่งกรรมการทอท.

23 ม.ค. 2566 | 10:12 น.

ผู้ถือหุ้น AOT ไฟเขียวแต่งตั้ง “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นั่งแท่นกรรมการทอท.คนใหม่ ส่วน สราวุธ ทรงศิวิไล ยังนั่งประธานบอร์ดต่ออีกสมัย

วันนี้(วันที่ 23 มกราคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล พลตํารวจเอก มนู เมฆหมอก นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ทอท.อีกวาระหนึ่ง

 

เขย่าบอร์ด AOT ตั้ง “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” นั่งกรรมการทอท.


รวมทั้งเลือกตั้ง พลตํารวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง กรรมการ ทอท. แทนพัดชา พงศ์กีรติยุต กรรมการที่ลาออกจากตําแหน่ง ซึ่งเหลือวาระการดํารงตําแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน

จากนั้นบอร์ดทอท.ได้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่ประชุม ลงมติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ทอท.ต่ออีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการ ทอท.ได้ลงมติเลือกตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ ทอท. มีผลต้ังแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้ง พลตํารวจเอก มนู เมฆหมอก ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา ต่อไป และแต่งตั้ง พลตํารวจโท จิรภพ ภูริเดช ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

เรื่อง แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการสรรหา


1. พลตํารวจเอก มนู เมฆหมอก ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)


2. พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการสรรหา


3. พลตํารวจโท จิรภพ ภูริเดช กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

 

เขย่าบอร์ด AOT ตั้ง “พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช” นั่งกรรมการทอท.

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บอร์ดทอท. ซึ่งมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ AOT ได้เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ AOT โดยที่นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ของ AOT นั่งเป็นผู้อำนวยการทอท.คนใหม่ ต่อจากนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. คนปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 24 เม.ย. 2566