svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เจาะ 3 เทรนด์สุขภาพเด้งรับ Wellness Tourism

27 มิถุนายน 2566

W9 Wellness Center เคาะ 3 เทรนด์สุขภาพมาแรงปี 66สอดรับแนวโน้ม Wellness Tourism โรงพยาบาลพระรามเก้า เตรียมแผนตั้งรับขยายขยายตลาดต่างชาติเพิ่ม 10%

W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) โรงพยาบาลพระรามเก้า ชี้อาฟเตอร์โควิด-19 คลื่นลูกใหญ่กระตุ้นให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันขยายตัวเพิ่มขึ้น ดันเศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) เติบโต  ส่วนพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ขณะที่ เทรนด์ดูแลสุขภาพมาแรงปี 2666 คือ 1. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 2. การมีสุขภาพดีจากภายในทั้งกายใจ และ 3.การเสริมโพรไบโอติกส์  

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center เปิดเผยว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “Wellness” ขึ้นแท่นเมกะเทรนด์ คนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นภัยใกล้ตัว สาเหตุกระตุ้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่หลากหลายในปัจจุบัน อาทิ จากการแพร่ระบาดโรคภัยต่าง ๆ ภาวะความเครียดจากเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรากฐานความมั่นคง มลพิษที่ต้องเผชิญ รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 

ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งแต่ด้านโภชนาการ การเสริมวิตามิน ออกกำลังกาย ตลอดจนการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน พบว่าผู้บริโภคมีความต้องการ และให้ความสนใจกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพิ่มมากขึ้น ผลักดันตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันทั่วโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

เจาะ 3 เทรนด์สุขภาพเด้งรับ Wellness Tourism โตสวย

เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่พบว่าผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเปรียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) เติบโตอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอันดับต้น ๆ ของโลกที่ได้รับความสนใจทั้งในกลุ่มผู้บริโภค และในด้านธุรกิจการลงทุนในขณะนี้

 

ปัจจุบัน Wellness แม้จะเป็นเมกะเทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก แต่เมื่อต่างสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และช่วงเวลาแล้ว พบว่าเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ หรือแต่ละปีมีความต่างกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ W9 ให้คำปรึกษา พร้อมบริการผู้บริโภคทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย พบ 3 เทรนด์การดูแลสุขภาพที่มาแรง คือ 1. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 2. การมีสุขภาพดีจากภายในทั้งกายใจ และ 3.การเสริมโพรไบโอติกส์

  เจาะ 3 เทรนด์สุขภาพเด้งรับ Wellness Tourism โตสวย

เพื่อขานรับเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่ W9 พร้อมส่ง 4 โปรแกรม ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน คือ 1. โปรแกรมเสริมภูมิคุ้มกัน เติมสารอาหารเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ร่างการต้องการ สร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงจากภายใน สอดรับเทรนด์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้คนยุคใหม่พร้อมเผชิญโรคหรือมลพิษต่าง ๆ 

2. โปรแกรมตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome; Stool-PCR) แบบเชิงลึก พร้อมเสริมโพรไบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้ตามที่ร่างกายขาดในแต่ละบุคคล (Personalized Probiotics) ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพลำไส้และร่างกายได้ตรงจุด เพราะร่างกายแต่ละคนต้องการสมดุลจุลินทรีย์ที่ต่างกัน สอดรับเทรนด์การนิยมเสริมโพรไบโอติกส์ที่กำลังได้รับความสนใจ 

3. การรักษาทางเลือกควบคู่กับทางหลัก เป็นการรักษาทางเลือกเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง เช่น การรักษามะเร็งทางเลือก (Alternative Cancer Treatment) การปรับสมดุลสุขภาพเฉพาะบุคคล สอดรับเทรนด์คนยุคใหม่ที่เน้นการมีสุขภาพดีจากภายในทั้งกายใจ 

4. โปรแกรมปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกาย ปรับสมดุลฮอร์โมนแบบองค์รวม 15 รายการ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะจุดเพื่อการชะลอวัย ช่วยให้การทำงานระบบต่าง ๆ รวมไปถึงสุขภาวะทางเพศ เตรียมพร้อมร่างกายให้พร้อมมีบุตรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว สอดรับความต้องการกลุ่มคนวัยทำงานที่อายุมากขึ้นและอยากสร้างครอบครัวที่สุขภาพดีแข็งแรง ซึ่งนับเป็นโปรแกรมหนึ่งที่มุ่งตอบโจทย์เทรนด์เวลเนส

“จากเทรนด์สุขภาพและความต้องการของผู้บริโภคที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น W9 เตรียมแผนเดินหน้ารุกตลาดต่างชาติควบคู่ไปกับการเปิดประเทศหลังโควิด-19 โดยตั้งเป้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นรวม 40 % โดยแบ่งสัดส่วนเป็นผู้ใช้บริการคนไทย 30% และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 10% สอดรับ Medical Hub บนนโยบาย “Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย” ที่เน้นการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ หลังเผชิญความวุ่นวายและความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน 

เจาะ 3 เทรนด์สุขภาพเด้งรับ Wellness Tourism โตสวย

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เองมีการผลักดันนโยบายดังกล่าวสู่การเป็นหนึ่งอาวุธสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรับมาตรการเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ Wellness Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ”