ผ่าวาระบอร์ด “เงินดิจิทัลวอลเล็ต” 27 มี.ค.67 ถกไทม์ไลน์แจกเงินใหม่

26 มี.ค. 2567 | 23:01 น.

เปิดวาระบอร์ด “เงินดิจิทัลวอลเล็ต” ชุดใหญ่ ที่มีนายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน” นั่งประธาน วันนี้ (27 มีนาคม 2567) ถกไทม์ไลน์แจกเงินใหม่ หลังรัฐบาลเลื่อนแจกเงินเป็นไตรมาสที่ 4 พร้อมวาระอื่น ๆ ที่น่าติดตาม

วันนี้ (27 มีนาคม 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ภายหลังนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งไทม์ไลน์ใหม่ว่า การแจก "เงินดิจิทัลวอลเล็ต" จะทำได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต ครั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการหารือวาระพิจารณาเพียงเรื่องเดียว นั่นคือข้อเสนอการปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า รัฐบาลไม่สามารถทำได้ทันกำหนดเดิมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567

ล่าสุดตามไทม์ไลน์ใหม่ รัฐบาลกำหนดว่า การพิจารณารายละเอียดของโครงการนั้น จะสามารถทำได้เร็วที่สุดคือการประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่อีกครั้งในวันที่ 10 เมษายน 2567 ซึ่งจะมีการพิจารณาผลสรุปของคณะอนุกรรมการสอบถามความจริง ที่ไปสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการแล้วเสร็จก่อน 

เช่นเดียวกับการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหนังสือข้อหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงข้อกฎหมาย และการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ด้วย

ที่ผ่านมา นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า ในการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท หลังจากนัดประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2567 แล้ว จะนัดหารือกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอีกครั้ง ก่อนสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้บอร์ดดิจิทัลวอลเลตชุดใหญ่ครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 เมษายน 2567 

จากนั้นจึงนำข้อสรุปเสนอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบเพื่อเริ่มต้นการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีนี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน จากนั้นภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ จะมีการแจกเงินดิจิทัลให้ประชาชนทุกคนตามหลักเกณฑ์ต่อไป

แหล่งข่าว กล่าวว่า นอกจากวาระพิจารณาคือข้อเสนอการปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่จะนำเข้าหารือในการประชุมบอร์ดชุดใหญ่วันนี้แล้ว ในวาระอื่น ๆ เช่น วาระเพื่อทราบยังมีเรื่องที่น่าสนใจที่จะมีการหารือร่วมกันนั่นคือ การพิจารณาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ของ ป.ป.ช.

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเตรียมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการดำเนินการที่ผ่านมาของรัฐบาลของรัฐบาลด้วย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา โดยจะให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในด้านต่าง ๆ ให้กับที่ประชุมรับทราบอีกด้วย