กรุงไทย เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม.ซื้อพันบัตร บนแอปฯเป๋าตัง

23 ก.พ. 2567 | 01:00 น.

กรุงไทย เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ บนแอปฯเป๋าตัง ของกระทรวงการคลัง ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด3.40% ต่อปีเริ่มจำหน่ายวันที่ 6 มีนาคม 2567

กรุงไทย เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม.โดยให้ซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 3.40% ต่อปีเริ่มจำหน่ายวันที่  6 มีนาคม 2567

 

สำหรับ พันธบัตรออมทรัพย์ฯ บนวอลเล็ต สบม. 2 รุ่น วงเงิน 10,000 ล้านบาท

  • พันธบัตรออมทรัพย์ฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
  • พันธบัตรออมทรัพย์ฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี
  • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อคน

 

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร (จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

  • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกคงที่ 3.00% ต่อปี
  • เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567
  • ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://krungthai.com/link/1bb-dlt-2567-line

 กรุงไทย เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม.ซื้อพันบัตร บนแอปฯเป๋าตัง

 

 

 

เงื่อนไข

  • ผู้มีสิทธิซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ซื้อพันธบัตรฯ ได้ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น
  • ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน.