ขายหมดแล้ว!พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น"ออมเพิ่มสุข"บนวอลเล็ต สบม.

13 มิ.ย. 2565 | 02:17 น.

ขายหมดเกลี้ยง! แห่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมเพิ่มสุข""วอลเล็ต สบม. แอปฯเป๋าตัง เต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว พร้อมเปิดขายอีกที 45,000 ล้านบาท ผ่าน 4 แบงก์ใหญ่ กรุงเทพ ,กรุงไทย,กสิกรไทย ,ไทยพาณิชย์ เริ่มวันที่ 15 มิ.ย.นี้

13 มิ.ย.65 หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม. แอปฯเป๋าตัง รุ่นอายุ 5 และ 10 ปี โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น.ของเช้าวันนี้

 

ล่าสุดเมื่อเวลา 9.11 น. แอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทย  ระบุข้อความสำหรับการซื้อขายพันธบัตร บนวอลเล็ต สบม. แอปฯเป๋าตัง ทั้ง 2 รุ่นคือรุ่นอายุ 5 ปี และ รุ่นอายุ 10 ปีว่า "จำหน่ายหมดแล้ว" 

 

 

ขายหมดแล้ว!พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น\"ออมเพิ่มสุข\"บนวอลเล็ต สบม.
 

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมเพิ่มสุข" สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดจำหน่ายวงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยแบ่งการจำหน่าย เป็น 2 รุ่น คือ

 

 •  รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13 –30 มิถุนายน 2565 (จำหน่ายหมดแล้ว) มี 2 รุ่นอายุ รุ่นอายุ 5 ปี จ่ายแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.90% และรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.60% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 งวด

 

 • รุ่นออมเพิ่มสุข ขายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน  45,000 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร  แบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง

 

ช่วงที่1 (15-19 มิถุนายน 2565) วงเงิน 40,000 ล้านบาท เปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยซื้อได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท มี 2 รุ่นอายุ รุ่นอายุ 5 ปี จ่ายแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.90% และรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.60% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 งวด

 

ช่วงที่ 2 ( 20-30 มิถุนายน 2565) จำหน่ายให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

 

ขายหมดแล้ว!พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น\"ออมเพิ่มสุข\"บนวอลเล็ต สบม.

 

เงื่อนไขดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น“ออมเพิ่มสุข” มีดังนี้

 

พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 

 • ปีที่ 1-2 : 2.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3-4 : 3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 5 : 3.50% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.90% ต่อปี)

 

พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

 

 • ปีที่ 1-2 : 2.50% ต่อปี
 • ปีที่ 3-6 : 3.50% ต่อปี
 • ปีที่ 7-8 : 4.00% ต่อปี
 • ปีที่ 9-10 : 4.50% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.60% ต่อปี)

 

จำนวนเงินลงทุน

 

 • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อคน (กรณีการซื้อผ่านวอลเล็ต สบม แอปเป๋าตัง)
 • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท  สูงสุดต่อธนาคารไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมกันแล้วไม่จำกัดวงเงินซื้อ ( กรณีผ่าน 4 ธนาคาร กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ) 

 

เงื่อนไข

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน