กรุงไทยพร้อมขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม. “รุ่นออมอุ่นใจ” ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง" 10-23 พ.ค. 66 นี้ 

10 พ.ค. 2566 | 01:30 น.

ธนาคารกรุงไทย เดินหน้าตอบโจทย์ผู้ลงทุน สร้างความมั่นคงทางการเงิน พร้อมขายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. “รุ่นออมอุ่นใจ” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท รับดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี ระหว่างวันที่ 10-23 พฤษภาคม 2566 นี้ ลงทุนง่าย เริ่มต้นเพียง 100 บาท ส่งเสริมคนไทยออมเงินอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์ผู้ลงทุนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. “รุ่นออมอุ่นใจ” อายุ 7 ปี วงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี บนแอปฯ “เป๋าตัง” ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อคน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จําหน่ายให้บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 - 23 พฤษภาคม  2566 

พันธบัตรวอลเล็ต สบม. “รุ่นออมอุ่นใจ” เป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์เรื่องการออมเงิน เพราะความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ สามารถโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือ ขายคืนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหลังจากถือครองพันธบัตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถขายต่อในตลาดรองผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รับเงินทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้าถึงการลงทุนพันธบัตรได้ง่ายอย่างเท่าเทียมผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ปัญหาโลกร้อน จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในรูปแบบไร้กระดาษ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” 
 


ธนาคารยังได้ร่วมจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นออมอุ่นใจ” อีก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 7 ปี และ รุ่นอายุ 10 ปี วงเงินจำหน่ายรวม 30,000 ล้านบาท เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 และระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566

โดยรุ่นอายุ 7 ปี วงเงินจำหน่าย 25,000 ล้านบาท เปิดเสนอขายสำหรับประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนวงเงินจำหน่ายอีก 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายนิติบุคลที่ไม่แสวงหากําไรตามที่ ก.ล.ต. กำหนด จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.60% ต่อปี

ขั้นตอนการลงทุนพันธบัตรวอลเล็ต สบม. เพียงดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม. แล้วโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ด้วย Wallet ID หรือ QR PromptPay ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร เลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ ระบุจํานวนเงิน และกดยืนยันการชําระเงิน ด้วยรหัส 6 หลัก (PIN) จะได้รับหลักฐานเป็น E-Slip Payment ที่จัดเก็บในมือถืออัตโนมัติ

สําหรับลูกค้าแอปฯ Krungthai NEXT ที่ต้องการปรับวงเงินโอนเข้าวอลเล็ต สบม. เพื่อซื้อพันธบัตร สามารถทํารายการผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ได้ทันที ขณะที่ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สามารถผูกบัญชีกับวอลเล็ต สบม. ระบบจะตัดยอดเงินบัญชีอัตโนมัติ เพื่อซื้อพันธบัตรโดยไม่ต้องเติมเงินเข้าวอลเล็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungthai.com หรือติดต่อ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111