เปิดไส้ในงบประมาณ ปี 67 กรมการข้าว 4,447 ล้าน ก่อนเจอปมฉาวรีดทรัพย์อธิบดี

27 ม.ค. 2567 | 09:07 น.

"ศรีสุวรรณ จรรยา" นักร้องเรียน พร้อมพวกอีก 2 คน ต้องมา “ตกม้าตาย” โดน “ป.ป.ช. - ปปป. - ปปท.” สนธิกำลัง “บุกจับ” แม้จะ “ไหวตัวทัน” แต่จำนนด้วย “ของกลาง” ถุงเงิน จำนวนที่เหลือ หลังจาก “ต่อรอง” กับ "ภรรยาอธิบดีกรมการข้าว" เหลือ “ล้านห้า”

เมื่อแกะ “ไส้ใน” งบประมาณปี 2567 กรมการข้าวได้รับจัดสรร จำนวน 4,447.644 ล้านบาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 2,098.753 ล้านบาท โฟกัสไปที่ “รายจ่ายทุน” จำนวน 2,348.890 ล้านบาท ประกอบด้วย 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาการผลิตข้าว จำนวน 12 โครงการ 23.674 ล้านบาท ได้แก่ 

 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1 รายการ 885,900 บาท 
 2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็กตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 2,060,000 บาท 
 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,523,000 บาท 
 4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 16 รายการ 3,949,200 บาท 
 5. ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2 รายการ 1,809,000 บาท 
 6. ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2 รายการ 631,000 บาท 
 7. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1 รายการ 493,600 บาท 
 8. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3 รายการ 962,000 บาท 
 9. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 7 รายการ 2,972,600 บาท
 10. ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10 รายการ 6,203,800 บาท
 11. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2 รายการ 640,000 บาท 
 12. ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3 รายการ 544,000 บาท 

 

เปิดไส้ในงบประมาณ ปี 67 กรมการข้าว 4,447 ล้าน ก่อนเจอปมฉาวรีดทรัพย์อธิบดี

 

ทั้งนี้ภายใต้งบประมาณปี 2567 ยังมีแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 37 โครงการ 1,864.746 ล้านบาท ประกอบด้วย 

โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 โครงการ 749.918 ล้านบาท ได้แก่ 

 • ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 18 รายการ 1,815,900 บาท 
 • ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 3 รายการ 4,480,600 บาท 
 • รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
 • รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,405,000 บาท 
 • รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเหล็ก ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 2,060,000 บาท 
 • รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 2,126,000 บาท 
 • รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,358,000 บาท 
 • รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบกระบะเหล็ก ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 2,060,000 บาท 
 • ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 19 รายการ 4,149,100 บาท 
 • รถเกี่ยวนวดข้าว ขนาด 105 แรงม้า ตำบลวังทอง อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,685,000 บาท 
 • ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 5 รายการ 1,066,300 บาท 
 • ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6 รายการ 3,683,500 บาท 
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 55,734,200 บาท 
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 59,431,900 บาท 
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 144,333,900 บาท 
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 46,793,400 บาท 
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 15,441,800 บาท
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง 171,731,500 บาท 
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 45,792,300 บาท 
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 13,966,600 บาท 
 • ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง 169,202,300 บาท 
 • ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 3 รายการ 242,700 บาท 

 

เปิดไส้ในงบประมาณ ปี 67 กรมการข้าว 4,447 ล้าน ก่อนเจอปมฉาวรีดทรัพย์อธิบดี

 

เช่นเดียวกับโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 5 โครงการ 35.186 ล้านบาท ได้แก่ 

 1. พัฒนาระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการข้าวของประเทศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 24,591,400 บาท 
 2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 1 รายการ 150,000 บาท 
 3. ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 40 รายการ 8,444,800 บาท 
 4. ระบบพวงมาลัยไร้คนขับ (Autosteering) ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด 1,000,000 บาท 
 5. ระบบพวงมาลัยไร้คนขับ (Autosteering) ตำบลมะขามหลวงอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 1,000,000 บาท 

รวมทั้งมีโครงการปรับปรุงระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 16 โครงการ 33.024 ล้านบาท โดยเป็น “เครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์” อำเภอต่าง ๆ จำนวน 16 ชุด ชุดละ 2,064,000 บาท  

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย 1 โครงการ 79.850 ล้านบาท คือ โครงการชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าวหอมมะลิไทย ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 79,850,000 บาท