คลังลดภาษีน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร ช่วยประชาชน 3 เดือน

16 ม.ค. 2567 | 06:24 น.

คลังเผย ครม.ไฟเขียวลดภาษีดีเซล 1 บาทต่อลิตร ช่วยประชาชนนาน 3 เดือน ชี้สรรพสามิตสูญรายได้ 6 พันล้านบาท เชื่อราคาพลังงานผ่านชุดพีคแล้ว

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอลัดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล ลง 1 บาทต่อลิตร เป็นเวลานาน 3 เดือน โดยการลดภาษีน้ำมันครั้งนี้จะไม่มีการตรึงราคาน้ำมัน แต่ส่วนที่เหลือจะไปใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเข้ามาพยุงราคาด้วย  

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ การลดภาษีดังกล่าว ส่งผลให้กรมสรรพสามิตสูญรายได้เดือนละ 2,000 ล้านบาท รวม 3 เดือนเป็นวงเงิน 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระประชาชน และลดภาระของรัฐบาลที่จะแบกรับการลดภาษีในระยะยาว

“การลดภาษีน้ำมันดีเซลครั้งนี้ จะเป็นการช่วยบรรเทาภาระของประชาชน และเชื่อว่าหลังจากนี้ราคาพลังงานจะไม่ได้ปรับสูงขึ้น เพราะพ้นช่วงพีคไปแล้ว”