30 บาทรักษาทุกที่ เปิดรายชื่อเอกชน 4 จังหวัดใช้บัตรประชาชนใบเดียว

08 ม.ค. 2567 | 00:30 น.

30 บาทรักษาทุกที่ เปิดรายชื่อหน่วยบริการเอกชน 4 จังหวัด ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ หลังรัฐบาลคิกออฟอย่างเป็นทางการ พร้อมหน่วยบริการเอกชน 451 แห่งเข้าร่วมให้บริการ

30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว จากกรณีที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กดปุ่มนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

30 บาทรักษาทุกที่ นำร่องพื้นที่ไหนบ้าง

30 บาทรักษาทุกที่  นำร่องใน 4  พื้นที่ดังนี้

  • แพร่
  •  เพชรบุรี
  • ร้อยเอ็ด
  • นราธิวาส

 

30 บาทรักษาทุกที่ เมื่อประชาชนที่ถือบัตรในพื้นที่นำร่อง 4 แห่งเมื่อมีอาการเจ็บป่วย สามารถใช้ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ได้แก่ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และสถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ ร้านยา คลินิกการพยาบาลฯ คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

30 บาทรักษาทุกที่

 

ปัจจุบันมี หน่วยบริการเอกชน 451 แห่งเข้าร่วมให้บริการดังนี้

  • จังหวัดแพร่ ให้บริการ 59 หน่วยบริการ คลิก ตรวจสอบรายชื่อ
  • จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการ 53 หน่วยบริการ  คลิก ตรวจสอบรายชื่อ
  • จังหวัดร้อยเอ็ด ให้บริการ 251 หน่วยบริการ  คลิก ตรวจสอบรายชื่อ
  • จังหวัดนราธิวาส ให้บริการ 88 หน่วยบริการ คลิก ตรวจสอบรายชื่อ.

ที่มา: สปสช.