"กบน."เคาะใช้กองทุนน้ำมันฯ"ตรึงดีเซล 30 บาท"ต่ออีก 3 เดือน

29 ธ.ค. 2566 | 04:48 น.

"กบน."เคาะใช้กองทุนน้ำมันฯ"ตรึงดีเซล 30 บาท"ต่ออีก 3 เดือน ระบุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ตามมติครม. วันที่ 19 ธันวาคม 2566 หลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้ใช้กลไก กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ที่ 30 บาท/ลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 

เพื่อเป็นการตรึงค่าครองชีพให้ประชาชนต่อเนื่องภายหลังจากมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการรักษา เสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังมีความผันผวน 

ด้านประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ติดลบ 78,594 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • บัญชีน้ำมันติดลบ 32,476 ล้านบาท 
  • ก๊าซ LPG ติดลบ 46,118 ล้านบาท