"พาณิชย์"ดันซอฟต์พาวเวอร์"มวยไทย"ขับคลื่อนศก.-สร้างรายได้เข้าประเทศ

04 ธ.ค. 2566 | 04:30 น.

"พาณิชย์"ดันซอฟต์พาวเวอร์"มวยไทย"ขับคลื่อนศก.-สร้างรายได้เข้าประเทศ ชี้มวยไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป อเมริกา ละติน และจีน

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติ IFMA ดันซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยและธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่เวทีโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 

ทั้งนี้ มวยไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรป อเมริกา ละติน และจีน เห็นได้จากการที่คณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศรับรองมวยไทยเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 

และในการแข่งขันยูโรเปี้ยนเกมส์ปี 2566 ได้บรรจุมวยไทยเป็นหนึ่งในกีฬาใหม่ มีนักกีฬายุโรปเข้าร่วมการแข่งขันจาก 16 ประเทศ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กีฬามวยไทยเป็น 1 ใน 11 สาขาอุตสาหกรรมศักยภาพที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 

"กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีในการสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการให้ใช้โอกาสนี้ต่อยอดในเชิงธุรกิจอย่างจริงจังตามนโยบายการส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของรัฐบาล”

"พาณิชย์"ดันซอฟต์พาวเวอร์"มวยไทย"ขับคลื่อนศก.-สร้างรายได้เข้าประเทศ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมได้ร่วมมือกับทาง กกท. และ IFMA บูรณาการจัดงาน Muaythai Global Power เพื่อใช้เป็นเวทีแรกในการโชว์ศักยภาพมวยไทย ควบคู่ไปกับการนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ ที่ต่อยอดไปยังธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น ภาพยนตร์ ของใช้และเกม

รวมถึงจุดประกายความคิด สู่ทัศนคติใหม่ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการในต่างประเทศมากขึ้น โดยงานดังกล่าวงจะช่วยขยายโอกาสทางการค้า สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต

นอกจากกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับพลังสร้างสรรค์ของกีฬามวยไทยแล้ว ภายในงานจะมีการจัดการแสดงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับมวยไทย จากผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่มีศักยภาพ ครอบคลุมสินค้าที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ ตลอดจนต่อยอดไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเครือข่ายนักธุรกิจและชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมชมงาน

"พาณิชย์"ดันซอฟต์พาวเวอร์"มวยไทย"ขับคลื่อนศก.-สร้างรายได้เข้าประเทศ

"Muaythai Global Power จะจัดระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 66 ที่ลานริเวอร์พาร์ค ศูนย์การค้าไอคอนสยาม"