"บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์"เคาะ 5,164 ล้านบาท ปั้น 11 อุตสาหกรรม

01 ธันวาคม 2566

"บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์"เคาะ 5,164 ล้านบาท ปั้น 11 อุตสาหกรรม เผยเฟสติวัลได้มากสุด 1,009 ล้านบาท ท่องเที่ยว 711 ล้านบาท สาขาอาหาร มี 3 โครงการใหญ่ ได้ 1,000 ล้านบาท ดนตรี ส่งเสริมศิลปินไทยสู่ระดับโลก 144 ล้านบาท

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/66 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการที่แต่ละโครงการ กิจกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์เพาเวอร์ไทยทั้ง 11 ด้านได้เสนอรวม 5,164 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 • อุตสาหกรรมเฟสติวัล 1,009 ล้านบาท
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 711 ล้านบาท
 • สาขาอาหาร มี 3 โครงการใหญ่ เช่น 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย เชฟชุมชน และเชฟชาแนล 1,000 ล้านบาท

 

 • สาขาศิลปะไทย จำนวน 5 โครงงาน อาทิ เปิดหอศิลป์บริเวณถนนรัชดาภิเษก จัดตั้งสภาศิลปะแห่งประเทศไทย จัดกองทุนสนับสนุนศิลปการแสดงร่วมสมัย รวมงบประมาณ 380 ล้านบาท
 • สาขาออกแบบ ส่งเสริมไทยแลนด์แบรนด์ 310 ล้านบาท
 • สาขากีฬา เน้นส่งสริมประสิทธิภาพมวยไทย กิจกรรมมวยไทย ทั้งในและต่างประเทศ 500 ล้านบาท
 • สาขาดนตรี ส่งเสริมศิลปินไทยสู่ระดับโลก 144 ล้านบาท
 • สาขาหนังสือ ให้หนังสือไทยออกสู่หนังสือนานาชาติ 69 ล้านบาท
 • สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรีส์ การจัดเทศกาลเอกซ์โปรในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์และซีรีส์ ผลักดันสู่ออสการ์ 545 ล้านบาท
 • สาขาแฟชั่น พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และส่งเสริมการแสดงสินค้าในต่างประเทศ 268 ล้านบาท 
 • สาขาเกมพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมผู้ประกอบการ ส่งเสริมกองทุนและสร้างสนามกีฬาอีสปตแห่งชาติ  374 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือกับสำนักงบประมาณ ซึ่งโครงการบางส่วน อาจมีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอยู่แล้ว หรือบางสาขาตั้งงบประมาณน้อยกว่าที่จะต้องใช้ จึงอาจต้องมีการทบทวนให้เสร็จสิ้นภายใน 14 ธันวาคมนี้ ก่อนส่งให้คณะกรรมการฯ ชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งในเดือนมกราคม 2567